Dwang en drang bij plaatsen windmolens in provincie Utrecht is onaanvaardbaar

BVNL reageert furieus op het voornemen van de  provincie Utrecht om zelf te gaan bepalen op welke locaties windmolens geplaatst gaan worden.

Vogelgehaktmolens
“Utrechtse gemeenten staan, met tal van goede redenen, helemaal niet te springen om die oerlelijke, subsidieslurpende, vogelgehaktmolens te plaatsen. Dat de provincie in al haar wijsheid nu zelf maar even gaat bepalen waar die ondingen geplaatst gaan worden heeft helemaal niets meer van doen met democratie, waarin burgers over het te voeren beleid mogen meebeslissen,” aldus Wybren van Haga, die opmerkt dat dwang en drang in Nederland dictatoriale vormen aanneemt. “We zien het bij het gedwongen opvangen van asielzoekers en nu dus ook bij het plaatsen van windmolens. Wij roepen de GroenLinks gedeputeerde op om af te zien van deze dwingelandij en zelf maar een horizonvervuilende windmolen in zijn achtertuin te plaatsen.”

Laat de kiezer zich uitspreken 
Statenlid René Dercksen, lijsttrekker van BVNL-Utrecht, vindt het onbegrijpelijk dat dit gedram zo vlak voor de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart aanstaande moet plaatsvinden. 

“Laat de kiezers bepalen of en waar zij windmolens willen hebben, zeker nu de weerstand onder de bevolking toeneemt. Windmolens veroorzaken niet alleen overlast van knipperende verlichting, geluid en slagschaduw voor omwonenden, ze brengen ook veiligheids- en gezondheidsrisico’s met zich mee. Trillingen en laag frequent geluid van de windmolens zullen in een groot gebied voelbaar zijn, wat tot serieuze gezondheidsproblemen kan leiden. Een substantieel deel van omwonenden nabij windturbines rapporteert wereldwijd klachten, zoals chronische slaapproblemen, hoofdpijn, tinnitus, een drukgevoel op de oren, prikkelbaarheid, concentratie- en geheugenproblemen, en angstgevoelens. Ophouden dus met dat gedram.” 

Vragen van BVNL aan de minister van Energie, inzake windmolendwang in Utrecht: 

1) Bent u bekend met het bericht dat de provincie Utrecht voornemens is om dwang en drang toe te passen inzake het plaatsen van windmolens? (1)

2) Deelt u als democraat de gedachte van dwang en drang, waarbij zowel gemeenten als burgers buitenspel worden gezet? Zo neen, heeft u de bereidheid om de verantwoordelijk GroenLinks gedeputeerde te kapittelen teneinde de voorgenomen dwang en drang bij het plaatsen van windmolens in de provincie Utrecht te voorkomen? Graag een gedetailleerd antwoord. 

3) Deelt u de mening dat het wel of niet plaatsen van windmolens in de provincie alsmede het wel of niet toewijzen van locaties nou typisch een onderwerp is dat zich bij uitstek leent voor de komende Provinciale Statenverkiezingen? Zo ja, wilt u daar de verantwoordelijk gedeputeerde op wijzen?

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.