De Mos roept Waterschappen op Rijk en provincies te kapittelen over bureaucratisch geharrewar beschermen nationale vogel 

Richard de Mos roept Dijkgraaf  Piet-Hein Daverveldt van het Hoogheemraadschap Delfland op om het Rijk en de provincies te kapittelen over het feit dat miljoenen euro’s voor een reddingsplan voor de grutto op de plank blijven liggen. Ondertussen blijft het aantal grutto’s dalen en wordt onze nationale vogel bedreigd.

68 miljoen op de plank
“In de provincie Zuid-Holland vind je ongeveer 15% van de landelijke gruttopopulatie”, aldus Richard de Mos, die namens BVNL in de Waterschappen zit. De partij vindt het onverkwikkelijk dat het Rijk en provincies het al 2,5 jaar niet eens worden over de financiering van een reddingsplan voor de grutto en dat daardoor 68 miljoen euro uit een pot voor Europees landbouwbeleid op de plank blijft liggen. Door bureaucratisch geharrewar over wie de kosten op langere termijn moet betalen, blijft het beschermen van de grutto uit. “Met dat geld kunnen boeren een vergoeding krijgen voor het compenseren van productieverlies door zwaar agrarisch natuurbeheer.” 

De Mos roept de dijkgraaf op om er bij de minister van LNV en de provincies op aan te dringen om ervoor te zorgen dat welwillende boeren geld krijgen om de weidevogel te beschermen, door kruiden tussen het gras op hun land te zaaien, minder en anders te bemesten en pas te maaien als de jonge vogels kunnen wegvliegen.

“Boeren, die graag willen helpen, wachten al te lang op hun financiële compensatie”, zegt De Mos, die erop wijst dat sinds de jaren 70 het aantal grutto’s in Nederland sterk is afgenomen. In 1970 waren er nog 120.000 broedparen, nu zijn dat er nog maar 25.000. 

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.