BVNL roept provincie en waterschap Limburg op tot hertellen stemmen. Kamervragen over ‘cat fishing’ CDA

BVNL roept de provincie en het waterschap Limburg op om de stemmen die vorige week woensdag zijn uitgebracht via de gemeente opnieuw te tellen. Door een foute telling zijn dertigduizend stemmen bij verkeerde partijen terecht is gekomen. Zowel voor de provincie, als voor het waterschap.

Verschil tussen wél en geen zetel
“Dit vereist een hertelling”, aldus Tweede Kamerlid Wybren van Haga, die wijst op het feit dat zijn partij ruim 2.000 stemmen bij het waterschap kwijt is. “Dat is precies het verschil tussen wél en geen zetel. Van onze lijsttrekkers Imke Emons (provincie) en Michael Muijres (waterschap) hoor ik verontrustende signalen over de grote wanordelijkheden bij de verkiezingen in Limburg.” 

BVNL-lijsttrekker Provinciale Staten Imke Emons voegt daaraan toe: “We hebben meerdere onjuistheden geconstateerd doordat stemmers hun stem gefotografeerd hebben, maar wij hebben deze niet teruggevonden bij de stembureaus waar gestemd is. Bij alle gemeenten waar we dit gemeld hebben zijn we in het gelijk gesteld en vond rectificatie plaats. We nemen ons verlies, maar wél op een eerlijke manier.”

Cat fishing
BVNL vindt het te bizar voor worden dat het dood en begraven CDA via ‘cat fishing’ stemmen vergaart. De partij heeft 9 (!) ‘lokale partijen’, allen beginnend met waterbelang, opgericht met als doel de kiezer te misleiden om zo toch de stemmen naar het CDA te laten gaan. Dit moet aan banden worden gelegd. Eigenlijk verdient Limburg een herstemming, zeker voor het Waterschap Limburg”, vindt Van Haga.

Vragen van het lid Van Haga aan de Minister van Binnenlandse Zaken, inzake verkiezingen in Limburg:

1) Bent u bekend met het feit dat er bij de verkiezingen voor het Waterschap Limburg dertigduizend stemmen bij verkeerde partijen terecht zijn gekomen? 

2) Bent u bekend met signalen dat er naast grote wanordelijkheden bij het tellen van de stemmen voor het Waterschap Limburg, ook signalen zijn voor fouten bij het tellen van de stemmen voor de Provinciale Staten Limburg? 

3) Deelt u de mening dat dit het vertrouwen in de politiek ernstig schaadt? Zo ja, heeft u de bereidheid om de Provinciale Staten Limburg, maar zeker het Waterschap Limburg, te verzoeken om bij Limburgse gemeenten aan te dringen op het hertellen van stemmen? Graag een gedetailleerd antwoord. 

4) Bent u bekend met het item van Arjen Lubach waarin cat fishing door het CDA wordt blootgelegd? 

5) Wat vindt u van het feit het CDA 9 ‘lokale partijen’ heeft opgericht, allen beginnend met waterbelang, met als doel de kiezer te misleiden om zo toch de stemmen naar het CDA te laten gaan? Graag in uw antwoord of u voornemens bent deze misleiding aan banden te leggen. 

6) Klopt het dat Waterbelang heeft meegedaan met 128 kandidaten en dat dit aantal boven het door de Kiesraad vastgestelde maximum ligt?

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.