BVNL op campagne in Fryslân

Zaterdag 4 maart was BVNL-voorman Wybren van Haga op campagne in Fryslân. Het Tweede Kamerlid werd opgewacht door een Friese delegatie onder leiding van Johan Talsma (lijsttrekker Provinciale Staten Fryslân) en Nynke Koopmans (lijsttrekker Wetterskip). De BVNL-delegatie begon in Drachten bij het Kiryat Onoplein. Vervolgens werd er doorgereden naar het centrum van Heerenveen en het bezoek van Van Haga eindigde uiteindelijk in Sneek.

Friese en boerenbelangen verdedigen
“Of het nou bij transportbedrijf Schaap De With in Heerenveen was, de Sigarenmagazijn Sipma, kledingwinkel Score in Sneek, of café snackbar Het Hoekje in Drachten, overal werden we hartverwarmend ontvangen”, vertelt een enthousiaste Van Haga, die met zijn BVNL minstens drie Friese zetels in de provincie wil halen. “Dat is hard nodig om de dwang en drang bij de opvang van asielzoekers tegen te houden, zodat Friezen voorrang krijgen op een huis.”

Boer Nynke Koopmans, raadslid in Tytsjerk, denkt als lijsttrekker voor BVNL voor het Wetterskip Fryslân ook hoge ogen te kunnen gooien.  “Ik wil de belangen van boeren te vuur en te zwaard te verdedigen. Je ziet dat er steeds meer klimaatdrammers actief worden in het Wetterskip. Zij zorgen ervoor dat functioneel besturen, gericht op de kerntaken van de waterschappen, ernstig onder druk komt te staan”, aldus Koopmans. Zij hekelt het criminaliseren van de boerenstand die massaal in verzet komt tegen de ridicule stikstofregels. “Alles lijkt erop gericht om onze vrijheid af te nemen. Door het wegjagen van de boeren, worden we afhankelijk van voedsel van andere landen. Daar wil ik mij, ook in het belang van onze kinderen, tot de laatste snik tegen verdedigen.”

Provinciale Staten 
Provinciale Statenlijsttrekker Talsma heeft zich fel gekeerd tégen wind- en zonneparken. “Windmolens veroorzaken overlast voor natuur en gezondheid, zijn horizonvervuilend, slecht afbreekbaar en belasten het stoomnet met wiebelstroom. BVNL zet in op kernenergie en waterstof, innovatie en klimaatadaptie en niet op windmolens zonder draagvlak. Het vol leggen van vruchtbare landbouwgrond met zonneparken om onrealistische ambities te halen is ook oliedom. Er is voldoende ruimte op daken van huizen en bedrijven voor zonnepanelen. Zonnepanelen op daken, koeien in de wei.”

Regio beter bedienen 
Talsma vindt dat de Friese regio veel beter moet worden bediend, ook financieel. “De decentralisatie van taken, zoals de WMO en de Jeugdzorg, en Rijksbezuinigingen op het Gemeentefonds raken onze gemeenten recht in het hart. Hierdoor gaan gemeentebesturen bezuinigingen en de lasten verhogen. In het ergste geval passen ze beide varianten toe. Dat heeft enorme gevolgen voor de leefbaarheid in dorpen en op het voorzieningenniveau”, aldus Talsma, die het absurd vindt dat Fryslân geen eigen universiteit heeft. Ook slaat de Fries aan op de onbetaalbare huizenprijzen, zeker voor jongeren. “We moeten als de wiedeweerga huizen bouwen, waarbij Friezen voorrang op een woning krijgen. Fryslân fertsjinnet better!”

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.