BVNL Groningen presenteert toekomstplan Groningen

Woensdag gaven de Groninger gemeenteraden en provinciale staten hun reactie op de enquête aardgaswinning. BVNL Groningen vindt deze reactie lang niet ver genoeg gaan. De oplossing wordt neergelegd bij politici die het probleem veroorzaakten.

Denkfout
De denkfout is dat de verantwoordelijken nu worden gevraagd om het probleem op te lossen. Dat is volgens BVNL Groningen net zo logisch als de slachtofferhulp uit te laten voeren door de dader. Als het kabinet om welke reden dan ook zou vallen (bijvoorbeeld vanwege het enquêterapport) is een snelle oplossing niet realistisch.

We moeten niet bedelen om geld. We moeten het geld opeisen. Veel harder met de vuist op tafel slaan en gelijk beginnen. Niet Den Haag moet de problemen oplossen, maar Groningen moet dit zelf doen. Geef ons de spreekwoordelijke zak met geld en we gaan als provincie aan de slag.

Dit is hoe wij dat willen doen.

 1. Verantwoordelijkheid neerleggen bij de provincie: De regering heeft alle kans gehad om problemen op te lossen, maar dit niet gedaan. Wij willen dat de verantwoordelijkheid wordt overgeheveld naar de provincie.
 2. Gasfonds: We eisen tien procent van alle gasbaten sinds Huizinge en steken dit in een gasfonds.
 3. Groningers in de lead: Het gasfonds is een schadefonds. Dit wordt beheerd door de provincie, niet de rijksoverheid.
 4. Vertrouwen op de mensen: Alle lopende schadebeoordelingen stoppen per direct. Alle reeds gemelde schades worden uitgekeerd ter hoogte van het bedrag dat is gemeld.
 5. Geen externe kosten: Stoppen met het inhuren van externe bureaus en advocaten met als doel om ‘af te dingen’ op schadeclaims. Door te besparen op externe kosten is er meer geld voor versterking en schade.
 6. Gelijk uitbetalen: Directe uitkering van 100 procent van het gemelde bedrag. Geen aanbetalingen.
 7. Gelijk versterken: Alle financiële belemmeringen voor de versterkingsoperatie moeten van tafel.
 8. Immateriële schadevergoedingen: Iedereen in het aardbevingsgebied krijgt een immateriële schadevergoeding. Ook minderjarigen (via de ouders), ook huurders.
 9. Handhaving bodemdruk: Er komt geld voor onderzoek naar de uitvoering van drukhandhaving door stikstofinjecties/waterstofinjecties in het gasveld van Groningen. We weten dat we nog dertig jaar aardbevingen kunnen krijgen en dat de kans op een aardbeving zwaarder dan huizinge vijftig procent is. We moeten elke kans op meer veiligheid onderzoeken.
 10. Beleid gericht op Groningers: Geld voor Groningers mag niet worden uitgeven aan klimaat, het Nationaal Programma Groningen of andere EU-agenda’s. De provincie ziet hierop toe.
 11. Groninger ondernemers betrekken: Werkzaamheden worden zoveel mogelijk uitgevoerd door Groninger aannemers.

Gelijk beginnen: September is te laat. We gaan gelijk aan de slag.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.