BVNL Friesland keert zich tegen crisisopvang voor asielzoekers in Lauwers College in Kollum

Provinciale Statenlijsttrekker Johan Talsma: “Dit is een verkapte manier om een permanente opvanglocatie te realiseren.”

Als enige partij in de gemeente Noardeast-Fryslân maakt BVNL bezwaar tegen het plan van het gemeentebestuur om het voormalige Lauwers College in Kollum in te richten als noodopvang-locatie voor 75 asielzoekers.

Desastreuze demografische EU-agenda
Volgens burgemeester Johannes Kramer moet de gemeente ‘haar aandeel leveren’ in het verlichten van de druk op Ter Apel, dat al tijden kampt met opvangproblemen en ongeregeldheden. Wat BVNL-raadslid en Provinciale Staten-lijsttrekker Johan Talsma betreft is dit faliekante onzin. “Deze ellende speelt al jaren. Bovendien is dit geen crisis. Er is geen nood, er is een volstrekt eigenhandig gecreëerd asielprobleem, veroorzaakt door structureel falend beleid uit Den Haag, dat zichzelf verkocht heeft aan de desastreuze demografische agenda van de EU.” BVNL Noardeast-Fryslân kwam vorig jaar met twee zetels de gemeenteraad binnen en Talsma hoopt op 15 maart bij de Provinciale Statenverkiezingen zeker drie a vier zetels voor BVNL binnen te slepen. Het migratievraagstuk zal dan hoog op de agenda komen te staan. “Wat ons betreft gaat de regie over de immigratie naar de provincies. Die hebben er veel beter zicht op dan het kabinet vanuit Den Haag.”

Leefbaarheid van Nederland waarborgen
“Kollum kan deze mensen en de problemen die asielopvang helaas vaak met zich meebrengen er niet bij hebben. Steeds meer kleine plaatsen worden op deze manier de speelbal van het kabinet en lokale partijen die het belang van Nederland niet voorop hebben staan. Het moet afgelopen zijn met deze dwang en drang, waarbij inwoners voor een voldongen feit geplaatst worden en opeens een pand vol asielzoekers in hun achtertuin hebben staan”, aldus Talsma, die zich tijdens de raadsbijeenkomst op 26 januari fel zal verzetten tegen de aanwijzing van de voormalige school als noodopvang-locatie. “Het is echt tijd om op een realistische manier naar het immigratievraagstuk te gaan kijken”, benadrukt Talsma. “Ons land is te klein voor zoveel nieuwe mensen erbij. Ons hele sociale stelsel staat op instorten en de onveiligheid en criminaliteit nemen hand over hand toe.” BVNL Noardeast-Fryslân profileert zich op het immigratiedossier en pleit voor een asielstop en andere middelen om de instroom terug te dringen. “In tegenstelling tot andere partijen zeggen wij wel wat heel veel inwoners denken en willen. De immigratie loopt de spuigaten uit en er moet paal en perk aan gesteld worden, om de leefbaarheid van ons land en de toegang tot voorzieningen te waarborgen. Als wij in de Provinciale Staten komen, zullen wij er daar ook met prioriteit werk van maken.”

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.