BVNL Flevoland wil moratorium op bouw nieuwe windmolens

De nationale normen voor windturbines op land zijn buiten werking, omdat de Raad van State heeft vastgesteld dat de wetenschappelijke onderbouwing daarvoor ontbreekt. Een aantal provincies en gemeenten verpakken deze nationale normen als lokale normen, om alsnog door te gaan onder de oude rijksnormen en rekensystematiek, zonder wetenschappelijke onderbouwing.

“BVNL keurt deze werkwijze van oneigenlijk prolongeren van buiten werking gestelde geluidsnormen ten sterkste af en wil per direct een moratorium op de bouw van nieuwe windmolens in de provincie”, stelt BVNL-lijsttrekker Harry Wijnschenk. Hij krijgt daarbij steun van zijn partijleider Wybren van Haga, die Kamervragen stelt over de situatie. 

“Wij spreken ons als partij uit tegen een toename van het totaal aantal windmolens op land en zijn mordicus tegen iedere vorm van dwang en drang om deze grote vogelgehaktmolens door de strot van Flevoland te duwen”, aldus Van Haga, die elke mogelijkheid aangrijpt om zich tegen windmolens te keren. “Er is nul draagvlak onder de bevolking!”

Vragen van BVNL aan de minister van energie over de uitspraak van de Raad van State inzake windmolens:

  1. Bent u bekend met de nationale normen voor windturbines op land die buiten werking zijn gesteld, omdat de Raad van State heeft vastgesteld dat de wetenschappelijke onderbouwing daarvoor ontbreekt? 
  2. Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat een aantal provincies en gemeenten deze nationale normen verpakken als lokale normen, om alsnog door te gaan onder de oude rijksnormen en rekensystematiek, zonder wetenschappelijke onderbouwing? Zo ja, heeft u de bereidheid om een moratorium af te roepen op de bouw van nieuwe windmolens op land? Graag een gedetailleerd antwoord. 

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.