Boswachter mishandeld in Limburgse bossen. BVNL wil betere bescherming

BVNL stelt  Kamervragen over de boswachter die zondagmiddag is mishandeld door een ruiter in de bossen, bij het Noord-Limburgse dorp Mook. Dat gebeurde toen de boswachter de ruiter erop aansprak dat hij zich buiten de ruiterpaden bevond. Het incident gebeurde in het bosgebied aan de Groesbeekseweg, eigendom van Natuurmonumenten.

Bodycam
“Boswachters worden wel vaker bedreigd, steeds meer mensen hebben een kort lontje. Vaak gaat het om loslopende honden. Er wordt gescholden en gedreigd, daarom komt BVNL met het voorstel om boswachters uit te rusten met een bodycam, zodat misgedragingen op beeld komen te staan en daders sneller in de kraag kunnen worden gevat”, aldus Van Haga, die hoopt dat de ruiter die de boswachter een klap in zijn gezicht gaf snel wordt gepakt. 

BVNL denkt dat de bodycam afschrikwekkend en de-escalerend werkt. Bovendien kan niemand meer iets verbergen. De eerdere wens van Staatsbosbeheer om boswachters te bewapenen met pepperspray moet ook serieus worden onderzocht door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Van Haga: “We moeten korte metten maken met geweld tegen boswachters.”

Vragen van het lid Van Haga aan de minister van Justitie en Veiligheid, inzake mishandeling van een boswachter:

1) Bent u bekend met het bericht over de mishandelde boswachter in Limburg en de eerdere berichten over toename van agressie tegen boswachters?

2) Wat zijn de cijfers van agressie tegen boswachters over de laatste 5 jaar? 

3) Klopt het dat justitie tot nu toe alleen het gebruik van handboeien en wapenstok heeft goedgekeurd als vaste uitrusting van boswachters? Zo ja, zijn alle boswachters hiermee uitgerust?

4) Deelt u de mening dat de bodycam afschrikwekkend en de-escalerend werkt? Zo ja, wilt u boswachters hiermee uitrusten, zodat agressief gedrag op beeld komt, waardoor daders sneller kunnen worden gepakt?

5) Staatsbosbeheer had de wens om boswachters uit te rusten met pepperspray. Is aan deze wens voldaan? Zo nee, zou u alsnog aan deze wens willen voldoen?

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.