Ons privacybeleid
BVNL hecht grote waarde aan het borgen van de privacy van haar leden, donateurs en belangstellenden. Ons privacybeleid beschrijft welke persoonsgegevens BVNL verzamelt en verwerkt. Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt worden om een individu (aan de hand van bepaalde gegevens) te kunnen identificeren. Op het gebruik van persoonsgegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. BVNL verzamelt en verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met deze wetgeving. Ons privacybeleid zal waar nodig worden geactualiseerd om te blijven voldoen aan wijzigingen in de wet- en regelgeving en andere vereisten.

Waarom verzamelt BVNL persoonsgegevens?
BVNL verzamelt en verwerkt persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen die worden gesteld aan het beheren van de ledenadministratie en het registreren van donaties. Persoonsgegevens mogen volgens de AVG alleen gebruikt worden voor gerechtvaardigde activiteiten. Naast de bovenstaande activiteiten, kunnen persoonsgegevens worden gebruikt voor het voeren van campagne, het gericht informeren van leden en donateurs, en (geanonimiseerd) voor wetenschappelijke doeleinden zoals statistische analyses. De persoonsgegevens van leden die hebben aangegeven actief lid te willen worden, en die daarvoor aanvullende informatie vertrekt hebben, kunnen worden gebruikt voor het gericht informeren over bepaalde interessegebieden en voor werving.

Om welke persoonsgegevens gaat het?
Van leden:
Verplicht zijn: aanhef (Dhr./Mevr.), voorletter(s), voornaam, naam, postcode, huisnummer, (straat, woonplaats, gemeente wordt gegenereerd), e-mail, telefoonnummer, bankrekeningnummer.
Niet verplicht zijn: tussenvoegsel (naam), huisnummer toevoeging, geboortedatum, titel.

Van donateurs:
Verplicht zijn: voornaam, naam, e-mail.
Niet verplicht zijn: tussenvoegsel (naam), bedrijfsnaam (bij keuze bedrijf).
Van leden die actief willen worden, wordt aanvullend een Curriculum Vitae gevraagd en kunnen kennisgebieden worden geregistreerd. Van belangstellenden is enkel het e-mail adres verplicht.

BVNL behoudt zich het recht voor beeldmateriaal waarop leden, donateurs of belangstellenden mogelijk herkenbaar of hoorbaar zijn, te registreren en gebruiken. Persoonsgegevens die niet meer noodzakelijk zijn, zullen worden verwijderd.

Heeft u nog vragen?
Voor verdere vragen over ons privacybeleid, of over het gebruik van uw persoonsgegevens door BVNL, kunt u contact opnemen met onze ledenadministratie via ledenadministratie@bvnl.nl