Politiebonden zijn er klaar mee. En terecht!

Met Carnaval worden er geen agenten ingezet. Daarmee dreigen de politiebonden, als er niet snel een betere CAO komt. De politie loopt al jaren op haar tandvlees en het coronabeleid heeft het er niet beter op gemaakt. BVNL steunt de politie. De verwaarlozing van deze sector brengt de veiligheid van heel Nederland in gevaar.

Glad ijs
Als het kabinet niet snel over de brug komt met een betere CAO, zit er volgens de bonden niks anders op dan over te gaan tot protestacties. Naast niet handhaven met Carnaval, wordt gedacht aan het blokkeren van het Binnenhof en werkonderbrekingen bij grote evenementen. Het politie-apparaat in Nederland staat al heel lang zwaar onder druk. Door de slechte werkomstandigheden, de personeelstekorten, de toegenomen kleine en grote criminaliteit waar door de overheid veel te laks op wordt gereageerd, kan de politie het niet meer bolwerken. De coronamaatregelen, die veel handhaving kosten en steeds grotere onrust in de samenleving veroorzaken, hebben de situatie alleen nog maar nijpender gemaakt. Desondanks weigert het kabinet de sector op waarde te schatten. En begeeft zich daarmee op glad ijs.

Levensgevaarlijk
BVNL vindt dat de nationale veiligheid door het kabinet te grabbel wordt gegooid. Zoals ook bij andere essentiële beroepsgroepen het geval is, lijkt het kabinet zich niet bewust van de enorme gevolgen van de afbraak van deze sector. De politie is de hoeder van onze veiligheid en als deze niet meer kan worden gewaarborgd, zijn we straks allemaal vogelvrij. Nu al zien we hoe het klimaat in Nederland verhardt, hoe de georganiseerde misdaad steeds verder om zich heen grijpt en hoe burgers nul op het rekest krijgen als zij aangifte doen van criminaliteit. Een direct gevolg van het volstrekt overspannen politie-apparaat dat handen en middelen tekort komt om ons land nog adequaat te beschermen. Met alle – potentieel levensgevaarlijke – gevolgen van dien.

Misplaatste minachting
Wie niet horen wil, die moet maar voelen. Als minister Yesilgöz van Justitie & Veiligheid niet oppast, zal haar straks pijnlijk duidelijk worden wat er gebeurt als de politie de handdoek in de ring gooit. Heel Nederland zal die klappen, letterlijk en figuurlijk, moeten opvangen. BVNL begrijpt de aangekondigde acties van de politie en hekelt de halsstarrige houding van het kabinet om de sector niet tegemoet te willen komen. Wij vrezen voor de gevolgen van deze misplaatste minachting voor deze belangrijke beroepsgroep en roepen het kabinet op om de politie te geven wat zij verdient. Nederland heeft hen heel hard nodig. Laten we onze veiligheid niet in de waagschaal stellen.

Lees hier meer over de protestacties van de politie.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.