Geweld en misbruik vieren hoogtij door uitholling politie-apparaat

Uit cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid blijkt dat steeds meer zedenzaken onopgelost blijven. De personeelstekorten bij de politie zorgen voor grote achterstanden. Dit vreet aan het vertrouwen in de rechtsstaat. De Nederlandse burger voelt zich vogelvrij.

Ondergewaardeerd en uitgekleed
Nederland was ooit een veilig land. Een land waar je veilig over straat kon. Waar je je achterdeur veilig open kon laten staan. Waar je je kinderen veilig buiten kon laten spelen en alleen naar school kon laten gaan. Die tijd is voorbij. Inmiddels is ons land verworden tot een broedplaats voor kleine en grote criminaliteit. Geweld en misbruik vieren hoogtij en daders komen veelal weg met hun vergrijpen, omdat er met aangiftes niets wordt gedaan. Niet omdat de politie niet wíl helpen, maar omdat zij dat niet kúnnen. Net als andere essentiële beroepsgroepen, wordt ons politie-apparaat al jaren structureel ondergewaardeerd en uitgekleed. De werkdruk is hoog, de beloning laag en de personeelstekorten nijpend. Gevolg: criminaliteit krijgt ruim baan. En Nederland wordt met de dag onveiliger.

Anarchie
Nieuwsuur meldde deze week dat een steeds groter deel van de zedenzaken op de plank van de politie en het OM blijft liggen. Er is te weinig mankracht om dit soort gevoelige zaken goed te onderzoeken en dus gaan daders vrijuit en blijven slachtoffers beschadigd en ontgoocheld achter. Hetzelfde geldt voor burgers die aangiftes doen van andere misdrijven, ook zij moeten vaak maanden wachten voor hun zaken worden behandeld, of er gebeurt nooit wat met hun aangiftes. Inmiddels doen veel burgers gewoon maar überhaupt geen aangifte meer, omdat ze weten dat het toch geen zin heeft. Het vertrouwen in de rechtsstaat holt daarmee achteruit, een zeer zorgelijke ontwikkeling. Want als het volk zich niet meer veilig voelt en iedereen zich ongestraft en ongebreideld kan misdragen, is er van een fatsoenlijk functionerende samenleving niet langer sprake. En ligt anarchie op de loer.

Windturbines en coronateststraten
BVNL pleit al heel lang voor versterking en adequate waardering van ons politie-apparaat. Dit zijn de mannen en vrouwen die Nederland veilig moeten houden. Zij zijn onontbeerlijk voor de maatschappij en wij moeten ons daar terdege bewust van zijn. Het kabinet geeft liever geld uit aan dystopische zaken waar de burger helemaal niets voor koopt en ondertussen brokkelen de fundamenten van de samenleving af. Maar als we straks geen basis meer hebben, is er ook niets meer om op verder te bouwen. En dan zitten we met een land vol dure windturbines en coronateststraten, maar durft niemand de straat meer op omdat je niet weet of je nog levend thuiskomt. Het kabinet moet de oogkleppen afzetten en eens om zich heen gaan kijken. Zich eens écht gaan begeven in de maatschappij, en zien wat zich daar afspeelt. BVNL heeft liever een veilig land, dan een windmolenpark op zee. Misschien dat Nederland dan weer de veilige haven wordt, die het ooit was.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.