Johan Talsma sluit zich aan bij Belang van Nederland

Nadat eerder deze week de Friese melkveehoudster Nynke Koopmans, gemeenteraadslid in Tietjerksteradeel, zich aansloot bij Belang van Nederland, maakt Johan Talsma uit Dokkum bekend dezelfde overstap te maken. Talsma zit in Noardeast-Fryslân uit naam van de ELP (Eerste Lokale Partij) in de raad.

Talsma kan zich volledig vinden het gepresenteerde startmanifest van de nieuwe partij van de Tweede Kamerleden Wybren van Haga, Olaf Ephraim en Hans Smolders.

“Belang van Nederland ziet dat het MKB de banenmotor van Nederland is en wil opkomen voor de hardwerkende Nederlander, de bedrijven en de meer dan 1,2 miljoen zelfstandigen, die een cruciale rol vervullen in de Nederlandse economie”, aldus Talsma, die zelf ook ondernemer is.

In haar oprichtingsmanifest pleit Belang van Nederland ook voor het laten terugkeren van de menselijke maat, zodat onwenselijke schaalvergrotingen in zorg, onderwijs en ambtelijke diensten wordt tegengegaan en teruggedrongen. Essentiële beroepen, o.a binnen de zorg, politie, onderwijs en defensie moeten beter worden beloond.

“Stuk voor stuk prima uitgangspunten”, aldus Talsma die zijn ELP Noardeast-Fryslân bij gemeenteraadsverkiezingen van maart wil laten opgaan in Belang van Nederland.

Partijleider Wybren van Haga reageert verheugd op weer een Friese aanwinst.
“Johan heeft een groot netwerk in Fryslân. Hij gaat ervoor zorgen dat Belang van Nederland bij zowel de gemeenteraadsverkiezingen van maart als de Provinciale Statenverkiezingen van het jaar erna, hoge ogen gaat gooien, omdat we de belangen van Fryslân hoog op de politieke agenda willen zetten”, aldus Van Haga, die zich in Den Haag hard gaat maken voor typische Friese thema’s, zoals het verstevigen van de leefbaarheid en het woongenot in heel Fryslân, waarbij ruimtelijke ordening bij de provincie wordt belegd.

“Geen gedwongen taakstelling qua energieopwekking. Houdt Fryslân mooi en vrij van grote zonnevelden en windmolens”, aldus Van Haga, die het Fries naast het Nederlands in de grondwet wil opnemen en daarbij pleit voor het nakomen van de verplichting ten aanzien van het door het Rijk ondertekende ‘Handvest voor regionale talen of minderheden’.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.