Over BVNL

Belang Van Nederland (BVNL) is een nieuwe partij die als doel heeft op te komen voor het belang van Nederland en zijn inwoners. BVNL wil een brede volkspartij zijn die gestoeld is op kernwaarden zoals vrijheid, soevereiniteit, gezond verstand, verantwoordelijkheid, barmhartigheid, fatsoen, ambitie, technologische vooruitgang en eenvoud.

BVNL is cultureel conservatief, maar klassiek liberaal als het gaat om de rol van de overheid. Wij omarmen technologische vooruitgang en zijn ruimdenkend met betrekking tot de medisch-ethische dossiers.

BVNL is een democratische partij. Uiteindelijk beslissen de leden over de koers, de standpunten en de partijleiding. Wij zijn een open en transparante partij. Een partij waar geluisterd wordt naar leden en waarbij de volksvertegenwoordigers geen beroepspolitici zijn, maar een onlosmakelijk onderdeel van de samenleving die zij vertegenwoordigen.

BVNL is een partij die vindt dat iedere Nederlander gelijkwaardig is, ongeacht overtuiging, geloof, ras of geslacht. Wij stellen het belang van Nederland altijd voorop, maar zijn bereid tot samenwerking met andere landen, of het nu om handel gaat of om de bestrijding van internationale criminaliteit en grensbewaking.

BVNL vindt dat veel besluiten op politieke, publicitaire of emotionele gronden worden genomen zonder nuchter te kijken naar wat het beste is voor Nederland en zijn inwoners. BVNL is voor een bedrijfsmatige benadering van vraagstukken zoals immigratie, de energietransitie en het klimaat.

BVNL is een ondernemerspartij bij uitstek. Het MKB is de banenmotor van Nederland en dat moeten we koesteren. We willen opkomen voor de hardwerkende Nederlander, de bedrijven, maar ook voor de meer dan 1,2 miljoen zelfstandigen, die een cruciale rol vervullen in de Nederlandse economie.

Download hier het startmanifest van BVNL.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.