Herstel van het onderwijs vraagt om toekomstvisie. Belang van leerlingen voorop

De coronacrisis is een enorme klap geweest voor het onderwijs. Veel kinderen liepen een achterstand op, zowel cognitief als emotioneel. Grootschalig herstel is nodig. Daarvoor moeten we inzetten op een toekomst zonder schoolsluitingen, meer leerkrachten en goede ventilatie.

Kinderen waren en zijn de dupe
Wat scholieren is aangedaan tijdens de coronacrisis is verschrikkelijk. De schoolsluitingen en alle andere ridicule maatregelen, zoals het moeten dragen van niet-werkende, ziekmakende mondkapjes, het afstand houden, het gescheiden buiten spelen, het testen en het af en aan in quarantaine moeten bij weer een ‘besmetting’ in de klas; het is een aanslag op het welzijn van kinderen en jongeren geweest. Recent onderzoek bevestigt dat deze week nogmaals. De gevolgen hiervan gaan we nog lang merken. Het is dus niet meer dan logisch dat er een grootschalig herstelplan is opgezet om het onderwijs en de leerlingen na twee desastreuze jaren weer op de rit te krijgen. 8.5 Miljard is er geĆÆnvesteerd in het NPO, maar volgens de Rekenkamer wordt dat geld niet op de juiste manier besteed. NPO is te snel en daardoor ondoordacht van start gegaan. Scholen kregen een ‘menukaart’ voorgeschoteld en mochten alleen daaruit kiezen wat zij wilden. Bovendien werd de indruk gewekt dat besteding binnen twee jaar een voorwaarde was. Hierdoor zijn geen weloverwogen keuzes gemaakt. Dat is onacceptabel. Opnieuw zijn de kinderen de dupe.

Ongeschoolde mensen voor de klas
Al jaren loopt het lerarentekort op. Op dit moment zijn de personeelstekorten in het onderwijs zo nijpend dat klassen constant te maken hebben met onbekende invalkrachten, of dat er zelfs ongeschoolde en onbevoegde mensen voor de klas gezet worden. Daarnaast worden er bureaus ingezet voor bijscholing en examentraining, die helemaal niet gecontroleerd worden. BVNL begrijpt dat dit wanhoopsdaden zijn, maar het is ontoelaatbaar. Leerkrachten moeten een hoger salaris krijgen, waardoor dit mooie vak voor meer mensen weer aantrekkelijk wordt. Aan commerciƫle onderwijsbureaus moeten kwaliteitseisen worden gesteld en deze moeten worden nageleefd en gecontroleerd. Het gaat hier om de toekomst van onze kinderen. Daar mag niet laks mee worden omgegaan.

Werk maken van ventilatie
Goed onderwijs begint met daadwerkelijk naar school gaan. De schoolsluitingen waren onnodig en mogen nooit meer voorkomen. BVNL maakt zich grote zorgen over welbevinden van scholieren en studenten en vraagt van de minister de garantie dat de scholen nooit meer dicht zullen gaan. We moeten alles op alles zetten om de scholen open te houden en werk maken van ventilatie is daarbij van groot belang. Als er goed geventileerd wordt, krijgen virussen nauwelijks een kans. De investeringen in ventilatie zijn op dit moment maar mondjesmaat en BVNL wil grover geschut en meer ambitie op dit gebied. Kan de minister in kaart brengen hoeveel geld er nodig is om alle scholen goed te ventileren? En is het mogelijk om daar een deel van het NPO budget voor in te zetten? De zomervakantie staat al bijna voor deur en dat lijkt BVNL een uitgelezen moment om de koe bij de hoorns te vatten. Dan waait er volgend schooljaar letterlijk een frisse wind door de klassen.

En over de zomervakantie gesproken: laten we daar niet aan tornen. Buiten zijn en buiten spelen is belangrijk voor kinderen. En vooral ook: gezond. Als we ervoor zorgen dat de scholen niet meer dichtgaan, hoeven we onze kinderen hun vrije zomer niet af te nemen. Dan kunnen ze daar een hele winter weer op teren.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.