Onbeheersbare bevolkingsgroei heeft nu ook gevolgen voor onderwijs in grote steden

BVNL vindt het volstrekt onaanvaardbaar dat kinderen op scholen in grote steden de prijs moeten betalen voor de ongebreidelde bevolkingsgroei als gevolg van immigratie.

Kwaliteit van het onderwijs in het hart geraakt
“De wethouders uit de grote steden noemen terecht dat volgens het VN-Kinderrechtenverdrag elk kind recht heeft op onderwijs, maar ze durven de oplossing, het treffen van immigratiebeperkende maatregelen, niet te noemen. Waarschijnlijk uit angst voor de eigen carrière bij de landelijke pro-immigratiepartijen. En dat raakt de kwaliteit van het onderwijs recht in het hart”, aldus Wybren van Haga, die wijst op de gigantische lerarentekorten en onderwijsachterstanden bij leerlingen in de grote steden. “Deze trend is niet nieuw, maar speelt al jaren.” 

De grote steden krijgen er wekelijks honderden kinderen met een nieuwkomersachtergrond bij. Kinderen van asielzoekers, statushouders, arbeidsmigranten en kennismigranten. Honderden van hen staan op een wachtlijst voor nieuwkomersonderwijs. 

Kinderen betalen de prijs
Van Haga: “Wij moeten scholen in grote steden beschermen door de aanhouden asielstroom per direct te stoppen. Als we niets doen betalen onze kinderen de prijs met onderwijs dat kwalitatief uitgehold is. Er zijn bijvoorbeeld al plannen voor een vierdaagse schoolweek, waar keihard wordt beknibbeld op het aantal lesuren en daarmee aan kennisoverdracht. Totaal onwenselijk.” Scholen kampen al jaren met gigantische lerarentekorten, een enorm hoge werkdruk, taal-, gedrags- en aanpassingsproblemen,  etnische spanningen en een sterk verminderde sociale cohesie. 

BVNL verwacht van minister Wiersma (Basis- en voortgezet onderwijs) dat hij binnen het kabinet direct gaat pleiten voor het remmen van bevolkingsgroei, om verder uitpuilende scholen te voorkomen, de gigantische problemen binnen scholen op te lossen en de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen.

Vragen van BVNL aan de minister van onderwijs over het bericht dat grote steden extra hulp willen bij onderwijs aan asielkinderen:

1) Bent u bekend met het bericht dat grote steden extra hulp willen bij onderwijs aan asielkinderen? 

2) Deelt u de mening dat de gevolgen van ongebreidelde bevolkingsgroei ook neerdalen op het onderwijs? Zo neen, hoe duidt u het dan dat scholen in grote steden er al jaren wekelijks honderden kinderen met een nieuwkomersachtergrond bijkrijgen? 

3) Bent u op de hoogte dat scholen in grote steden al jaren kampen met gigantische lerarentekorten, een enorm hoge werkdruk, taal-, gedrags- en aanpassingsproblemen,  etnische spanningen en een sterk verminderde sociale cohesie? 

4) Bent u op de hoogte van het feit dat er in grote steden plannen zijn voor een vierdaagse schoolweek, waar keihard wordt beknibbeld aan het aantal lesuren, dus aan kennisoverdracht? 

5) Heeft u de bereidheid om binnen het kabinet direct te gaan pleiten voor het remmen van bevolkingsgroei om verder uitpuilende scholen te voorkomen, de gigantische problemen binnen scholen op te lossen en de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen? Zo nee, waarom niet?

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.