Zelensky spreekt Tweede Kamer toe – BVNL blijft oproepen tot de-escalatie

Vandaag spreekt president Zelensky van Oekraïne tot de Tweede Kamer. BVNL sympathiseert met het Oekraïense volk, maar blijft bij haar standpunt: sancties en oorlogsretoriek gericht aan Rusland werken averechts. Diplomatieke aansturing op vrede moet de koers zijn.

Het hoofd koel houden
De oorlog in Oekraïne duurt nu al weken en is verschrikkelijk voor de bevolking. Levens zijn verwoest, families uit elkaar gerukt. BVNL veroordeelt de inval van de Russische regering scherp en sympathiseert met de slachtoffers. Met álle slachtoffers, want ook het Russische volk wil deze oorlog niet. Ook het Russische volk heeft zwaar te lijden onder dit conflict. Dat er na jaren van vrede nu weer oorlog is op Europees grondgebied is ongekend en vreselijk. Desondanks onderschrijven wij niet de kern van het kabinetsstandpunt om in te zetten op zo sterk mogelijke maatregelen tegen Rusland. Uiteraard moeten degenen die humanitair en internationaal recht geschonden hebben en oorlogsmisdaden hebben begaan ter verantwoording worden geroepen, maar daarvoor is nu nog te veel onduidelijk. BVNL blijft aansturen op diplomatiek overleg. In een gespannen situatie als deze is het maar al te gemakkelijk om je te laten leiden door emoties. Maar laten wij het hoofd koel houden, om verdere escalatie van dit toch al zwaar uit de hand gelopen conflict te voorkomen.

Geen verlies van militaire autonomie
In het licht hiervan maakt BVNL zich grote zorgen over de ontwikkelingen op het gebied van de samenwerking tussen de NAVO en de EU. Inmiddels wordt al gesproken over het vormen van een Europees leger, een plan dat BVNL zeer verontrustend vindt. De NAVO is van origine een defensieve organisatie en dit uitgangspunt zou niet vergeten mogen worden in het heetst van de strijd die er inmiddels helaas woedt. BVNL wil de Nederlandse krijgsmacht niet ten dienste stellen aan een Europese agenda en daardoor het risico lopen verzeild te raken in oorlogen die niet de onze zijn. Wij vragen dan ook aan minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken hoe hij de samenwerking tussen de NAVO en de EU precies ziet en hoe hij aan de bondgenoten duidelijk gaat maken dat Nederland geen Europees leger wenst. Ook verzoeken wij de regering de NAVO-leden op te roepen escalerende taal te vermijden. Met oorlogsretoriek bereik je tenslotte geen vrede.

De oorlog in Oekraïne kent alleen maar verliezers. BVNL wenst president Zelensky sterkte en wijsheid toe, in het belang van zijn volk, en prijst zijn recente uitspraak dat hij omwille van de vrede af wil zien van NAVO lidmaatschap. Nederland moet er alles aan doen om bij te dragen aan het bewerkstelligen van vrede in Oekraïne. BVNL hoopt dat het kabinet zich in deze roerige tijden nog herinnert waar ons NAVO-lidmaatschap echt op gestoeld is.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.