Oekraïnedebat: diplomatiek handelen van levensbelang. BVNL wil escalatie voorkomen.

Vandaag debatteert de Tweede Kamer opnieuw over de oorlog in Oekraïne. BVNL waarschuwt voor verdere escalatie en roept op tot diplomatiek handelen. Een 3e wereldoorlog ligt op de loer, als we niet uitkijken.

Pas op de plaats
De zorgen over de oorlog in Oekraïne zijn groot. Het conflict neemt steeds grimmiger vormen aan, de roep om interventie wordt groter. BVNL betuigt medeleven aan alle getroffenen van deze oorlog en veroordeelt de Russische inval ten zeerste. Desondanks vragen wij het kabinet met klem om pas op de plaats te maken. Het afkondigen van sancties tegen Rusland en het leveren van wapens zal niet zonder Russische represailles blijven. Deze represailles zullen vooral de burgers van Rusland, Oekraïne en Nederland treffen en op vele fronten immense schade aanrichten. BVNL benadrukt het belang van het in acht en overweging nemen van deze schade. Wij mogen dit geenszins onderschatten.

Principekwestie
Volgens premier Rutte is dit een ‘principiële zaak’. Maar betekent dat dan dat het doel altijd de middelen heiligt? BVNL vindt van niet. Wat er nu gebeurt, de koers die het kabinet nu op lijkt te willen gaan, heeft niets met de-escalatie te maken. Het leveren van wapens gaat ervoor zorgen dat onze eigen jongens en meiden zullen gaan sterven. Voor een oorlog waar wij niets mee te maken hebben. BVNL vindt dit onverteerbaar en absoluut niet te rechtvaardigen. BVNL wil zo snel mogelijk toewerken naar vrede. Dat is waar we ons op zouden moeten richten.

Wybren van Haga: “Laten we in hemelsnaam een 3e Wereldoorlog voorkomen. Die ligt op de loer als we ons nu niet heel zorgvuldig beraden op wat te doen. Hoe vreselijk deze oorlog ook is, het risico op escalatie is te groot en de schade voor Nederland zal enorm zijn, als we niet neutraal blijven. BVNL vraagt het kabinet dan ook het voortouw te nemen bij vredesonderhandelingen en vanuit neutraliteit onze rol als Nederland te pakken. Laten we alle diplomatieke middelen inzetten om te de-escaleren en laten we humanitaire hulp bieden waar dat nodig is. Maar laten we geen dingen doen waar we later onvermijdelijk spijt van zullen krijgen.”

Lees hieronder de volledige toespraak van Wybren van Haga:

Voorzitter, BVNL veroordeelt de inval van Rusland in het soevereine Oekraïne scherp. Ik spreek diep medeleven uit voor alle getroffenen in deze oorlog. Noch de Oekraïense bevolking, noch de Russische bevolking heeft iets met deze broederoorlog. En tóch wil BVNL dat Nederland neutraal blijft. 

Was Nederland fout in de Eerste Wereldoorlog, toen we neutraal bleven? Natuurlijk niet. Waren we fout in 1939 toen we wéér neutraal wilden blijven?  Nee, het paste in onze geschiedenis van 100 jaar neutraliteitspolitiek. Is het fout om nu voor neutraliteit te pleiten? Nee. We kunnen neutraal blijven zolang er geen NAVO-land bij betrokken is. Den Haag heeft een reputatie op het terrein van de internationale vrede.  En daarom vraag ik aan de premier of hij bereid is om vanuit neutraliteit een rol te nemen bij de komende vredesonderhandelingen? 

Groen: neutraliteit gegarandeerd door grondwet en internationaal erkend | Oranje: neutraliteit niet internationaal erkend | Paars: voormalige neutrale landen

Voorzitter, toen ik opkwam voor mijn officierskeuring werd mij de vraag gesteld: Ben je bereid te sterven voor Nederland? Die vraag heb ik volmondig met “ja” beantwoord. En dit is mijn criterium voor het steunen van militaire activiteiten. Daarom mijn vraag aan de aanwezige bewindspersonen: Bent u zélf bereid om te sterven voor Oekraïne?

Voorzitter, voordat we iets doen moet altijd eerst de nevenschade in kaart gebracht worden. Zowel bij het sturen van militairen en wapens, als bij het instellen van sancties. Oekraïne is geen lid van de NAVO en geen lid van de EU. Wij hebben ons al uitgesproken in een referendum en de uitslag was een overweldigend “NEE”. 

Voorzitter, BVNL is tegen het sturen van militairen. Ik verwijs hiervoor ook naar de onlangs aangenomen motie van Olaf Ephraim. Ook zijn wij tegen het sturen van wapens en tegen het instellen van sancties. Sancties treffen voornamelijk de Russische bevolking en de Nederlandse economie.

Premier Rutte gaf aan dat hij de nevenschade voor Nederland niet in kaart wil brengen omdat het een ‘principiële’ zaak is. Maar het één sluit het ander niet uit. Daarom mijn vraag: Wat is de nevenschade van de sancties en het leveren van wapens en wie gaat de prijs hiervoor betalen?

Het belang van Nederland moet voorop staan en dat wordt niet gediend door inmenging in dit conflict. Hoe vreselijk deze oorlog ook is, het risico op escalatie is te groot en de schade voor Nederland is enorm als we niet neutraal blijven. Voorzitter, laten we alle diplomatieke middelen inzetten om te de-escaleren en laten we humanitaire hulp bieden waar dat nodig is.

Maar laten we een 3e wereldoorlog voorkomen.

Dank u, voorzitter.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.