BVNL stelt vervolgvragen over uitzetten journalist Robert Dulmers door Oekraïne

BVNL neemt geen genoegen met de antwoorden op eerdere Kamervragen over de brute uitzetting van journalist Robert Dulmers uit Oekraïne. Bij zijn uitzetting werd onder andere een pistool tegen het hoofd van de journalist van het Nederlands Dagblad gedrukt.

Flutantwoorden
“Minister Hoekstra komt in zijn beantwoording echt met flutantwoorden,” aldus Wybren van Haga. “Zo haalt hij aan dat de Oekraïense autoriteiten hebben aangegeven dat de heer Dulmers in strijd zou hebben gehandeld met de regelgeving die geldig is geworden na het uitroepen van de noodtoestand. Totale waanzin, daar Dulmers tot op heden zonder officiële aanklacht op brute wijze het land is uitgezet. Ook getuigt het van een groot zwaktebod dat de Oekraïense overheid weigert om met een feitenrelaas te komen. Ondertussen wordt de persvrijheid van een Nederlandse journalist wel met voeten getreden.”

BVNL wil weten of minister Hoekstra het heftige incident heeft aangekaart tijdens zijn recente ontmoeting met president Zelensky. “Een Nederlandse journalist krijgt een pistool tegen het hoofd en krijgt zonder officiële aanklacht een inreisverbod voor tien jaar opgelegd. Daar past een veel stevigere reactie van het Kabinet bij. Handen af van onze journalisten.”

Vervolgvragen van Wybren van Haga aan de minister van Buitenlandse Zaken inzake de grove uitzetting van journalist Dulmers uit de Oekraïne:

 1. Kunt u duiden waarom u in uw beantwoording op vragen van de grove uitzetting van journalist Dulmers uit de Oekraïne eenzijdig de lezing van de Oekraïense autoriteiten volgt, waarin zij aangeven dat de heer Dulmers in strijd zou hebben gehandeld met regelgeving die geldig is geworden na het uitroepen van de noodtoestand? Graag in uw beantwoording waarom het feitenrelaas ontbreekt en waarom de Oekraïense autoriteiten niet kunnen achterhalen hoe de heer Dulmers heeft behandeld?
   
 2. Bent u op de hoogte van het feit dat een officiële aanklacht van de Oekraïne tegen de heer Dulmers ontbreekt?

 3. Waarom komt u met flutantwoorden op vragen waarbij een Nederlandse journalist die, nadat hij een pistool op het hoofd gedrukt heeft gekregen, op een zeer grove wijze het land is uitgezet? Zou het verdedigen van de persvrijheid niet om een veel stevigere reactie van het kabinet moeten vragen?
   
 4. Heeft u de pijnlijke kwestie over de omgang met een Nederlandse journalist aanhangig gemaakt bij uw bezoek bij president Zelenski? Zo nee, waarom niet?
   
 5. Deelt u de mening dat een inreisverbod van tien jaar voor journalist Dulmers bij het uitblijven van een officiële aanklacht van de Oekraïne geen pas geeft? Zo ja, wat gaat u doen om het inreisverbod per direct op te laten heffen? 

 6. Welke acties gaat u verder ondernemen inzake excuses van de Oekraïense overheid inzake de handelswijze ten opzichte van een Nederlandse journalist? Graag een gedetailleerd antwoord.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.