BVNL wil opheldering over illegale wandelroute als afscheidscadeautje oud-omroepbaas Shula Rijxman

Kamerlid Olaf Ephraim stelt de staatssecretaris Cultuur en Media kritische vragen over de wandelroute achter het Mediapark in Hilversum. De bewegwijzering is vernoemd naar de ex- voorzitter van de NPO, Shula Rijxman.

“Het is complete gekkigheid dat mevrouw Rijxman zomaar even een wandelroute cadeau krijgt, zeker nu dat waarschijnlijk illegaal is. Haar naam prijkt nu op de paddenstoelen langs de wandelroute. Uit diverse bronnen blijkt dat noch de beheerder van het terrein, noch de eigenaar van de paddenstoelen iets wisten van dit ‘afscheidscadeau’. En nog erger: ook de Hilversumse gemeenteraad is niet geraadpleegd. Dergelijke permanente openbare afscheidscadeaus aan omstreden ex-bestuurders dragen een geur van vriendjespolitiek en dat moet te allen tijde worden vermeden”, zegt Ephraim, die zich hardop afvraagt welke wapenfeiten Rijxman op haar naam heeft staan dat haar een dergelijk eerbetoon toekomt. 

Middels Kamervragen wil hij opheldering over de totstandkoming en de bekostiging van deze illegale Rijxman wandelroute. 

Ephraim: “De relaties van mevrouw Rijxman hebben genoeg mogelijkheden om haar op eigen kosten of op andere persoonlijke wijze te eren bij haar afscheid van de NPO.” 

Vragen van BVNL aan de Staatssecretaris van Cultuur en Media, over het bericht ‘Ilegale wandelroute Gooise natuur: vraagtekens bij afscheidscadeautje voor Shula Rijxman’:

1. Bent u bekend met feit dat over het Mediapark en aangrenzende natuurgebieden De Snip en Spanderswoud een wandelroute loopt met bewegwijzering die de naam van “Shula Rijxman” draagt?

2. Kunt u aangeven waarom deze paddenstoelen op een publieke wandelroute de naam van een niet onomstreden oud-bestuursvoorzitter van de publieke omroep, thans wethouder te Amsterdam, draagt? Wie heeft dit idee aangedragen en met wat voor doel?

3. Wat is de normale procedure om een wandelroute te vernoemen naar een publiek figuur en is deze gevolgd? Zo nee, waarom niet?

4. Wat waren de kosten die hiermee gemoeid waren en zijn deze bekostigd uit algemene middelen?

5. Bent u met ons van mening dat het eren van bestuurders als mevrouw Rijxman, zeer omstreden is, zelfs al zou dit voldaan zijn uit private gelden?

6. Wilt u de wandelroute, indien deze illegaal, van een nieuwe naam (laten) voorzien? Graag een gedetailleerd antwoord.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.