Wolf richt massaslachting aan onder schapen. BVNL stelt opnieuw Kamervragen

Bij hobbyboer Roelof Groen in het Friese Boijl zijn zestien schapen gedood door een wolf. Het is al de vierde keer dat zijn kudde wordt aangevallen door één of meerdere wolven. Uit protest laat hij de kadavers van de schapen langs de kant van de weg liggen.

“In tal van provincies slaat de oprukkende wolf genadeloos toe en richt het dier heuse massaslachtingen aan onder vee. BVNL roept al langer op tot maatregelen die de opmars van de ‘boze wolf’ moeten stuiten. Maar keer op keer gaf het kabinet niet thuis”, aldus Wybren van Haga, die van de minister van Natuur en Landbouw wil weten hoe zij de moordpartijen van de wolf onder het vee van (hobby)boeren een halt toe gaat roepen.

Vragen van BVNL aan de minister van Natuur en Landbouw inzake de oprukkende wolf:

1) Bent u bekend met berichtgeving dat de wolf weer een massaslachting onder schapen heeft aangericht? 

2) Wat vindt u van het feit dat de wolf vaker en vaker vee aanvalt? 

3) Wat heeft u concreet gedaan om vee van boeren beter tegen de wolf te beschermen? Graag een gedetailleerd antwoord. 

4) Wat gaat u doen om vee van boeren beter tegen de wolf te beschermen? Graag een gedetailleerd antwoord met een bijbehoren stappenplan.

5) Hoe worden (hobby)boeren na aanvallen van de wolf schadeloos gesteld? Graag een gedetailleerd antwoord

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.