Van Haga laaiend over boerenverraad door het CDA

In reactie op het bericht dat de  formatie partijen elkaar naderen over stikstof, laat Belang van Nederland voorman Wybren van Haga weten woedend te zijn over het feit dat onteigening van boeren niet meer een taboe is voor het CDA. “Het CDA verraadt hiermee de hardwerkende boeren van dit land. Ik doe een klemmend beroep op deze partij om tot bezinnen te komen door niet akkoord te gaan met deze onteigeningsdrek”, aldus Van Haga, die stelt dat de politiek zich gedwongen voelt door wetten uit Europa, “in dit geval de Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn, uitgewerkt in de Natura2000 wetgeving. Als dit Europa is, dan vindt BVNL de Poolse lijn een hele goede. Wij willen Europa gebruiken voor vrije handel. Niet voor modelmatige risico-inschattingen die altijd maar één ding tot resultaat hebben: ondernemerschap wordt verboden of onmogelijk gemaakt. Dus laat boeren lekker boeren en besteed die 25 miljard onteigeningsgeld aan de personeelstekorten in de zorg, het onderwijs, bij de politie en defensie” 

Bevolkingsgroei 

Verder vindt Belang van Nederland het zorgelijk helemaal niets te horen vanuit de formatietafel over de gigantische bevolkingsgroei die Nederland parten speelt. “Onder 10 jaar Rutte kwamen er 750.000 nieuwkomers bij. Bij ongewijzigd beleid blijven er 82.000 mensen per jaar bijkomen. Immigratie blijft de roze olifant in de formatiehuiskamer, maar bijvoorbeeld wel de aanjager van de huidige woningnood,” aldus Van Haga.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.