Geen eten, maar wel een ‘schoon klimaat’? Kabinet moet prioriteiten stellen

Terwijl het kabinet zich druk maakt over de marginale Nederlandse bijdrage aan de opwarming van de aarde, stevenen we door de oorlog in Oekraïne en de hoge energieprijzen af op voedselschaarste. BVNL wil alles op alles zetten om de agrarische sector te ondersteunen en te behouden.

Voedselbonnen uitdelen
Het lijkt iets uit een ver verleden, maar als we niet uitkijken, moet de overheid straks weer voedselbonnen gaan uitdelen om iedereen nog van eten te kunnen voorzien. De oorlog in Oekraïne en de exploderende energieprijzen brengen de voedselzekerheid in gevaar. Nederland importeert veel belangrijke voedselbronnen uit Rusland en Oekraïne: granen, zaden, maïs, oliën en kunstmest. Hoe langer de oorlog voortduurt en hoe meer sancties de EU aan Rusland oplegt, hoe erger de voedselproductie onder druk komt te staan. De prijzen zullen blijven stijgen en de schaarste zal blijven toenemen. De boeren, de industrie en de retail zien de kosten oplopen en bereiden zich al voor op verminderde beschikbaarheid. Als we nu niet ingrijpen en inzetten op het ondersteunen van onze agrarische sector en onze autonome voedselproductie, zitten we straks met z’n allen op een houtje te bijten. Maar het kabinet koopt liever windmolens dan eten. In Den Haag leeft men blijkbaar van de lucht.

No farmers, no food
Het belang van de land- en tuinbouwsector is door de huidige situatie meer dan duidelijk geworden. De hoge kosten die de verschillende branches moeten maken, zullen vaak niet doorberekend kunnen worden naar de volgende schakel in de voedselketen. En als de producenten niet meer kunnen worden betaald door de supermarkten, zullen er onvermijdelijk lege schappen ontstaan. BVNL wil dan ook van het kabinet weten: is er een plan om voedselzekerheid te garanderen, als de oorlog in Oekraïne aanhoudt? En hoe gaat het kabinet faillissementen voorkomen? Als de kosten de komende maanden verdubbelen, zullen er boeren, tuinders, akkerbouwers en bollentelers omvallen. Het is dan ook in het belang van Nederland dat bedrijven nu overeind worden gehouden. Het kabinet moet ondernemers die door de coronacrisis, de stijgende energieprijzen en de schaarste van grondstoffen ten onder dreigen te gaan zo snel mogelijk helpen door hun financiële lasten te verlichten, bijvoorbeeld door de belastingen op energie verder te verlagen. Tenslotte: no farmers, no food. Die slogan zou weleens heel snel realiteit kunnen worden, als we niet ingrijpen.

Een fortuin voor brood
Maar in plaats van ondernemers te hulp te schieten, investeert het kabinet liever in klimaat- en stikstoffondsen. Dit is een ronduit verontrustende keuze. De plannen voor verduurzaming van de agrarische sector, de voorgenomen ‘vleestaks’, en het onteigenen van boeren zullen resulteren in lagere voedselproductie en dus in schaarste. Anarchie ligt op de loer als burgers straks een fortuin moeten neertellen voor een brood, of met elkaar moeten vechten om hun boodschappenkarretje überhaupt nog gevuld te krijgen. In plaats van miljarden te besteden aan de klimaathoax, moeten we dat geld steken in het verzekeren van onze autonome voedselvoorziening. De agrarische sector is van grote waarde voor onze economie. Het is tijd om de juiste prioriteiten te stellen. En windturbines voeden onze kinderen niet, boeren wel.

Lees hier de spreektekst van Wybren van Haga in het debat.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.