Wybren van Haga en PS-lijsttrekker van Aalst roepen op tot vernietigen dwangsommen voor Overijsselse boeren

Meer dan twintig Overijsselse boerenbedrijven hangt een dwangsom boven het hoofd, omdat zij te veel ammoniak uitstoten. Het gaat om bedrijven die sinds de stikstofuitspraak van de Raad van State met terugwerkende kracht deels illegaal opereren. Wybren van Haga en Roy van Aalst, de BVNL-lijsttrekker voor Overijssel, roepen de provincie op de dwangsommen voor de boeren te vernietigen.

De heksenjacht van zogenaamde natuurorganisaties op boeren, zoals Mobilisation for the Environment (MOB), is BVNL een doorn in het oog. “Met hun diarree aan handhavingsverzoeken richting de provincie Overijssel maken zij hardwerkende boeren willens en wetens kapot”, stellen Van Haga en Van Aalst, die stellen dat de boerenbedrijven bovendien een natuurvergunning hadden gekregen. “Alles lijkt gericht op het dogma om de veestapel te halveren en daarmee toont de overheid zich onbetrouwbaar. Het was immers de overheid die boeren dwong tot schaalvergroting.”

Provinciebestuurders met ballen
Het BVNL-tweetal roept provinciebestuurders op om ballen te tonen. “Provinciebestuurders zeggen zelf dat zij dwangsommen met tegenzin opleggen, omdat zij vinden dat de bedrijven buiten hun schuld in deze positie zijn gekomen. Het gaat om bedrijven die legaal opereerden totdat de Raad van State in 2019 het Programma Aanpak Stikstof (PAS) afschoot. Tussen 2015 en 2019 was het voor boeren die wilden uitbreiden namelijk voldoende om daar alleen melding van te maken. Laat provinciebestuurders dan ook ballen tonen door deze dwangsommen te deponeren daar waar ze horen: in de prullenbak”, aldus Van Haga en Van Aalst.

Stikstofbeleid provinciaal torpederen 
Van Haga en Van Aalst roepen de provincie Overijssel ook op om het landelijke stikstofbeleid te verwerpen. “Grote delen van het Overijsselse landschap kenmerken zich door boerenbedrijven. Deze worden nu in hun voortbestaan bedreigd, door de stikstofregels vanuit Den Haag die boeren van hun land zullen jagen. Wij roepen de provincie op om pal voor de boeren te gaan staan, door het landelijke stikstofbeleid niet uit te voeren”, aldus Van Haga en Van Aalst. 

BVNL zal de nieuwe landbouwminister Adema middels Kamervragen oproepen om erop toe te zien dat de boeren geen dwangsommen krijgen opgelegd voor iets wat buiten hun schuld is gebeurd.

  1. Bent u bekend met het bericht dat Overijsselse boeren in grote onzekerheid leven vanwege dwangsommen die boven hun hoofd hangen? 
  2. Bent u bekend met het feit dat het gaat om boerenbedrijven die legaal opereerden. totdat de Raad van State in 2019 het Programma Aanpak Stikstof (PAS) afschoot? Zo ja, vindt u dwangsommen billijk voor boeren die legaal opereerden? 
  3. Wat gaat u doen richting de provincie Overijssel om het opleggen van dwangsommen aan hardwerkende boeren te voorkomen? Graag een gedetailleerd antwoord. 

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.