Niet doemdenken maar goede keuzes maken: BVNL komt met écht groene klimaatoplossingen

Volgende maand komen in Sharm-el-Sheikh de klimaatalarmisten bij elkaar om te praten over de klimaatagenda, die in werkelijkheid niets doet voor een beter milieu. BVNL moet hen op één punt gelijk geven: wij moeten nú actie ondernemen. Om de miljardenverspillende klimaatplannen tegen te gaan.

Desastreuze gevolgen voor economie en leefbaarheid
Deze klimaattop is een utopisch feestje voor klimaatfanatici die samen de zogenaamd op handen zijnde ondergang van de wereld proberen te voorkomen. De realiteit is echter een heel andere: het Europese en Nederlandse wensdenken om miljarden te besteden aan klimaatmaatregelen gaat volstrekt voorbij aan de desastreuze gevolgen die dat heeft voor de economie en daarmee dus op de leefbaarheid van onze maatschappij. Onzinnige zaken zoals biomassa, windmolens en CSS zorgen voor grote schade, zowel aan het milieu als voor de bevolking wereldwijd.

BVNL wil ook een schoner milieu en is groot voorstander van verduurzaming. Maar daarbij horen verstandige, echt duurzame oplossingen: het grootschalig toepassen van zon op daken, het gebruiken van restwarmte en geothermie, grootschalig inzetten op kernenergie en stoppen met het bestempelen van aardgas als vervuilend. Dat is toekomstbestendige klimaatbescherming, die ons richting een echt duurzame, groene toekomst brengt.

BVNL hoopt dan ook dat de minister onze aanbevelingen meeneemt naar de klimaattop en daar een realistisch geluid laat horen.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.