Kandidaat 9 op de lijst

Arjan de Kok

Noordeinde

Waarom ik kandidaat ben:

Omdat ik denk dat Nederland een partij als BVNL hard nodig heeft om haar soevereiniteit te kunnen behouden. De hoogste macht, het soeverein, berust bij het volk. De regering kan voor een noodtoestand tijdelijk die macht krijgen, maar een noodwet mag nooit zomaar worden verlengd, wat nu wel kan. BVNL strijdt voor het behoud van onze grondrechten, vrijheden en soevereiniteit. De afgelopen jaren hebben laten zien dat dit van cruciaal belang is. Ik wil er met BVNL voor waken dat de Nederlandse soevereiniteit behouden blijft en niet wordt overgedragen aan andere machten en instanties, zoals Europa.

Biograļ¬e

Arjan de Kok studeerde Werktuigbouwkunde (BSC) en Bedrijfskunde (MBA) en is gepromoveerd (PhD) op Het Nieuwe Werken aan de Universiteit Utrecht. Hij is werkzaam bij Informatie Management van Politie Nederland en heeft meer dan 20 jaar ervaring als business & IT consultant, waarvan 12 jaar met zijn eigen bedrijf. Van 2019 tot 2023 was hij Statenlid in de Provinciale Staten van Gelderland. Arjan de Kok is naast Wybren van Haga en Hans Smolders een van de oprichters van Belang van Nederland en heeft meegeschreven aan het startmanifest met de kernwaarden van de partij. Naast zijn rol als secretaris is hij trekker van het Wetenschappelijk Bureau Da Vinci. Arjan is christen, getrouwd en heeft drie (volwassen) kinderen.

Bekijk mijn website


ONZE MISSIE

BVNL is een economisch rechtse partij die de goede kanten van barmhartig kapitalisme omarmt. BVNL is klassiek liberaal en vecht voor de vrijheid van het individu. BVNL is tevens cultureel conservatief: wij willen ons mooie Nederland en de daarbij behorende unieke Nederlandse tradities en cultuur intact houden.