Kandidaat 7 op de lijst

Imke Emons

Sevenum

Waarom ik kandidaat ben:

Het is tijd voor verandering! - We investeren in onze jeugd, voor nu en de toekomst van Nederland! - We bedanken onze ouderen, zij hebben Nederland opgebouwd.

ZORG: Verzorgingshuizen keren terug. We behandelen ouderen met respect door ze goede en liefdevolle zorg te geven.

We behouden het oude pensioenstelsel, waarbij we de mensen ook nog eens kunnen compenseren voor het feit dat jarenlang met een te lage kunstmatige rente is gerekend. -We stoppen de bezuinigen in de zorg. Hardwerkende zorgmedewerkers krijgen een loonsverhoging en stoppen met de bureaucratie. - Mantelzorgers blijven we steunen, zonder hen zou de zorg op slot staan. We maken het mogelijk om voor elkaar te zorgen en verlagen de regeldruk.

We investeren fors in preventie en respijtzorg om overbelasting van de mantelzorger te voorkomen. We ontwikkelen een visie op mantelzorgen en werken en sporen gemeenten aan om het mantelzorgcompliment goed te besteden. 5 De gesloten kinderhartcentra gaan weer open. 6 We nemen (jeugd)zorg onder de loep, zetten vol in op kansen en verbetering.

Ellenlange wachtlijsten worden verleden tijd. 7 Te veel geld verdwijnt naar topbestuurders in de zorg. Hoge beloningen in de top zorgen niet voor betere zorg, draaien we om en pakken we hard aan.

TOEGANKELIJKHEID. Iedereen moet mee kunnen doen. MKB De kracht van onze economie is het midden- en kleinbedrijf (MKB). Het MKB is goed voor maar liefst 70% van de werkgelegenheid in ons land en is de belangrijkste speler op het gebied van innovatie. Momenteel wordt het MKB niet op de juiste waarde geschat en gaat de aandacht uit naar de grote belangen bij multinationals.

BVNL steunt het MKB en wil het aantrekkelijker maken voor deze ondernemers om te groeien. Dat kan door te snijden in de werkgeverslasten op arbeid: dit maakt het aantrekkelijker om personeel aan te nemen, maar ook om salarisverhogingen van vertrouwde werknemers te realiseren. BVNL wil ook de regeldruk verminderen. Onnodige regels belemmeren ondernemers, terwijl zij juist ruimte nodig hebben. WERKEN MOET LONEN. Werken moet weer lonend zijn. Het is ongelooflijk dat mensen die hard werken hun rekeningen amper tot niet kunnen betalen en we in een land als Nederland de drukte bij de voedselbank enorm zien toenemen. Dit moet en kan absoluut anders.

SOCIALE HUURWONINGEN. statushouders krijgen geen voorrang op sociale huurwoningen.

We houden ons aan artikel 1: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezondheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Biografie

"Imke Emons heeft haar politieke carrière gestart als burgerraadslid in 2017. In 2020 werd ze verkozen tot raadslid in de gemeente Horst aan de Maas, en in 2021 koos ze ervoor om zich aan te sluiten bij BVNL.

Voordat ze de politiek inging, heeft Imke uitgebreide ervaring opgedaan in de beautywereld. Ze diende als Creative Director voor een exclusief merk in Europa en het Midden-Oosten, schreef columns voor vooraanstaande modebladen en was een bekend gezicht in de beautybranche.

Ondernemerschap zit in haar bloed, getuige het feit dat ze op slechts 22-jarige leeftijd haar eigen SPA opende. Haar leven nam echter een andere wending toen ze moeder werd van een tweeling, waarvan één kind ernstig ziek was. Dit bracht haar van de wereld van glitter en glamour naar een wereld van zorgen.

De ervaringen in de zorgsector baarden haar zorgen en motiveerden haar om zich in te zetten voor verbeteringen in Nederland. Haar visie deelde ze in de politiek, wat haar uiteindelijk leidde tot haar betrokkenheid in de politiek. Gelukkig gaat het inmiddels beter met haar tweeling.

Tegenwoordig vervult ze de rol van hoofd media adviseur in Midden Nederland, waar ze ondernemers advies geeft, ideeën uitwerkt voor magazines en columns schrijft. Daarnaast is ze Fractievoorzitter in de gemeenteraad van Horst aan de Maas namens BVNL. Haar focus ligt absoluut op de zorg en het mkb.

Bekijk mijn website


ONZE MISSIE

BVNL is een economisch rechtse partij die de goede kanten van barmhartig kapitalisme omarmt. BVNL is klassiek liberaal en vecht voor de vrijheid van het individu. BVNL is tevens cultureel conservatief: wij willen ons mooie Nederland en de daarbij behorende unieke Nederlandse tradities en cultuur intact houden.