Kandidaat 4 op de lijst

René Dercksen

Bosch en Duin

Waarom ik kandidaat ben:

We moeten onze soevereiniteit weer terugveroveren op Brussel. Op thema’s als, stikstof, klimaat, immigratie, vrijheid van meningsuiting, gezondheidszorg, digitale identiteit, de digitale munt, moeten wij tegen Brussel zeggen: “Het is mooi geweest. Wij doen hier niet meer aan mee. Dit is niet in het Belang van Nederland. Wij gaan onze eigen weg”. Aangezien we relatief de grootste netto betaler zijn, de EU geografisch niet zonder ons kan, moeten wij bestuurders inhuren die de macht die we hebben ook gebruiken voor het Nederlands belang. Samenwerken is prima, maar we moeten geen wingewest worden van Brussel. Wij zijn Nederland. Een soeverein Nederland. Daarnaast is BVNL een partij waar de leden de baas zijn en geen one man show.

Biografie

René Dercksen sloot zich in 2011 aan bij de PVV. Op dat moment waren er rechts naast de VVD geen andere partijen en de massale toestroom van immigranten leverde toen ook al grote problemen op in de samenleving. Hoewel kabinetten eerder weigerden uit te rekenen wat de kosten van die immigratie waren wist ook toen iedereen al dat massa-immigratie en een welvaartstaat niet samen zouden gaan.
12 jaar lang was René lid van de Provinciale Staten van Utrecht . Hij agendeerde het debacle rond de verkoop van kavels in Huis ter Heide, waarover vervolgens de Randstedelijke Rekenkamer een voor de provincie vernietigend rapport over schreef. In 2019 schreef hij al eens een verslag van zijn ervaringen in de staten van Utrecht waarin hij met name de geldverspilling aan de kaak stelde.
Daarnaast was René 4 jaar lid van de Eerste Kamer. Hij zat zowel in de vaste Kamercommissie economische zaken en klimaat als in die van veiligheid en justitie. In die laatste commissie pleitte hij voor een andere beoordeling van het recidiverisico van TBS-patiënten. De statistische methode is aantoonbaar beter, zoals blijkt in diverse Angelsaksische landen, danhet huidige Nederlandse systeem. De minister liet echter zijn oren hangen naar de sector. Tevens was René voorzitter van de vaste Kamercommissie immigratie en asiel
René is ondernemer, geboren en getogen in Rotterdam, maar nu al weer een jaar of 20 wonend in het hart van het land.ONZE MISSIE

BVNL is een economisch rechtse partij die de goede kanten van barmhartig kapitalisme omarmt. BVNL is klassiek liberaal en vecht voor de vrijheid van het individu. BVNL is tevens cultureel conservatief: wij willen ons mooie Nederland en de daarbij behorende unieke Nederlandse tradities en cultuur intact houden.