Kandidaat 3 op de lijst

Sieta Van Keimpema

Nes

Waarom ik kandidaat ben:

Het BVNL programma heeft me overtuigd, niet hun plek in de peilingen.

Biograļ¬e

Al meer dan 15 jaar bestuurder in 'boerenbelang', op zowel nationaal (Farmers Defence Force, Dutch Dairymen Board - mede oprichter) als internationaal (European Milk Board - mede oprichter) niveau.

Mijn inzet is er altijd op gericht geweest om de positie van de boeren en de plattelandseconomie, 'de regio', te versterken.

Bekijk mijn website


ONZE MISSIE

BVNL is een economisch rechtse partij die de goede kanten van barmhartig kapitalisme omarmt. BVNL is klassiek liberaal en vecht voor de vrijheid van het individu. BVNL is tevens cultureel conservatief: wij willen ons mooie Nederland en de daarbij behorende unieke Nederlandse tradities en cultuur intact houden.