Kandidaat 21 op de lijst

Stefanie Vulders

Oisterwijk

Waarom ik kandidaat ben:

Ik ben kandidaat voor BVNL omdat ik een vrije samenleving wil creëren waarin iedereen zijn potentieel kan leven.

Biografie

Als dochter van een horeca ondernemer weet ik hoeveel noodzaak er is aan een beter ondernemersklimaat om familie- en andere mkb bedrijven weer bestaansrecht te geven. Bovendien geloof ik dat ieder mens een ondernemer is. Van zijn eigen leven weliswaar.

Mijn enthousiasme gaat uit naar alles wat te maken heeft met het vormgeven van een samenleving die mens, dier en natuur wérkelijk dient. Mijn ervaring in de gemeenteraad heeft geleerd dat een grote overheid en veel beleid dat niet gaat/kan realiseren, hoeveel goede bedoelingen er ook zijn. Er is maar één weg en dat is vrijheid, eenvoud en meer liefde. Met gezond verstand en oog voor het mens-zijn van elkaar kunnen we heel ver komen. Laten we stoppen met micromanagen en beginnen met leven.

Bekijk mijn website


ONZE MISSIE

BVNL is een economisch rechtse partij die de goede kanten van barmhartig kapitalisme omarmt. BVNL is klassiek liberaal en vecht voor de vrijheid van het individu. BVNL is tevens cultureel conservatief: wij willen ons mooie Nederland en de daarbij behorende unieke Nederlandse tradities en cultuur intact houden.