Kandidaat 13 op de lijst

Carmen Bosscher

Dijk en Waard

Waarom ik kandidaat ben:

Omdat ik gedreven ben in het najagen van rechtvaardigheid,het verbinden van mensen en herstel van vertrouwen.
Dit vraagt een open en actieve inzet, maar vooral doen wat je zegt! Practice what you preach in de breedste zin van het woord.
Alles begint namelijk met een goed fundament. In mijn ogen zijn wij in Nederland afgedwaald door een top down constructie vanuit de overheid, terwijl wij in dienst staan van onze inwoners.
Daar ligt het werkelijke fundament!

Biografie

Carmen Bosscher is een gedreven en toegewijde vrouw die zich inzet voor rechtvaardigheid, het verbinden van mensen en het herstellen van vertrouwen. Ze gelooft sterk in het belang van openheid en actieve betrokkenheid, maar vooral in het naleven van wat je zegt. Voor haar is het van essentieel belang om in de praktijk te brengen wat je predikt, in de ruimste zin van het woord.

Als vrouw en moeder van drie prachtige kinderen, heeft Carmen een zorgachtergrond. Hierdoor heeft ze uit de eerste hand ervaren waar de zorgsector verbeterd kan worden om efficiënter en menselijker te zijn. Ze pleit voor minder managers en meer handen aan het bed, met als resultaat een positieve invloed op de werksfeer en de kwaliteit van zorg.

Momenteel vervult Carmen Bosscher de rol van fractievoorzitter en raadslid voor BVNL in Dijk en Waard. Onlangs heeft ze veel succes behaald met haar motie "ervaringsdeskundigen jeugd," die unaniem is aangenomen. Deze prestatie benadrukt haar vermogen om te luisteren en in te spelen op verschillende behoeften, waarbij ze de menselijke maat centraal stelt.

Ze gelooft sterk dat de jeugd recht heeft op een hoopvolle toekomst en zet zich hier vol overgave voor in. Carmen Bosscher is een inspirerende politica die streeft naar een rechtvaardige en menselijke samenleving.

Carmen Bosscher is een uiterst sterke kandidaat om verschillende redenen. Ten eerste onderscheidt ze zich door haar sterke toewijding aan rechtvaardigheid en het herstel van vertrouwen in de samenleving. Haar vastberadenheid om daadwerkelijk te doen wat ze belooft, maakt haar geloofwaardig en betrouwbaar in de ogen van haar kiezers.

Haar achtergrond in de zorgsector geeft haar een uniek perspectief op de uitdagingen en kansen in de gezondheidszorg. Ze pleit voor een efficiëntere en meer menswaardige zorg, met minder managers en meer directe zorgverlening. Dit getuigt van haar praktische benadering en haar vermogen om concrete oplossingen aan te dragen voor maatschappelijke problemen.

Als fractievoorzitter en raadslid heeft Carmen Bosscher bewezen dat ze effectief kan samenwerken en bruggen kan bouwen tussen verschillende behoeften en standpunten. Haar recente succes met de motie "ervaringsdeskundigen jeugd" toont aan dat ze in staat is om unanieme steun te krijgen voor belangrijke initiatieven.
Bovendien hecht ze veel waarde aan de menselijke maat, waarbij ze het welzijn van de jeugd als een prioriteit beschouwt. Haar inzet voor een hoopvolle toekomst voor de jeugd getuigt van haar empathie en haar betrokkenheid bij de toekomstige generaties.

Kortom, Carmen Bosscher is een sterke kandidaat vanwege haar vastberadenheid, praktische benadering, vermogen om samen te werken en haar inzet voor rechtvaardigheid en het welzijn van de samenleving als geheel. Ze is een politica die daadwerkelijk actie onderneemt om positieve verandering te bewerkstelligen, in het belang van Nederland.ONZE MISSIE

BVNL is een economisch rechtse partij die de goede kanten van barmhartig kapitalisme omarmt. BVNL is klassiek liberaal en vecht voor de vrijheid van het individu. BVNL is tevens cultureel conservatief: wij willen ons mooie Nederland en de daarbij behorende unieke Nederlandse tradities en cultuur intact houden.