Lijsttrekker

Wybren van Haga

Haarlem

Waarom ik kandidaat ben:

Mijn keuze om op BVNL te stemmen is niet slechts een persoonlijke voorkeur, maar een stem voor een groter geheel. Een stem voor vrijheid. Vrijheid om te leven, ambitie te hebben, te ondernemen en succesvol te zijn. Ik zie mezelf als de spreekbuis voor een specifieke groep die vaak over het hoofd wordt gezien in het politieke landschap: de kleine ondernemers.

Deze gedreven individuen zijn dag in dag uit bezig om hun dromen te verwezenlijken, zonder een moment te verspillen aan politieke debatten. Te vaak ervaren ze hinder van overheidsbeleid zonder dat ze gehoord worden. Ondernemers in het MKB zijn de ruggengraat van onze economie en verdienen daarom een heldere en sterke stem in de politiek. Daarnaast heb ik een groot hart voor de politie, de militairen, de docenten en de zorgmedewerkers, die volkomen ondergewaardeerd zijn.

Biografie

Wybren van Haga, geboren en getogen in Haarlem, haalde zijn gymnasium bèta-diploma aan het Coornhert Lyceum. Vervolgens voltooide hij zijn studie elektrotechniek aan de TU Delft en behaalde de propedeuse in de rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden.

Na zijn academische loopbaan koos hij voor dienst aan het vaderland, waar hij zijn groene baret verdiende bij het Korps Commandotroepen, afrondend als tweede luitenant.

In het bedrijfsleven werkte hij als ingenieur bij Shell, waar hij een decennium lang diverse internationale posten bekleedde onder andere in Gabon, Schotland en Oman. Zijn ondernemersgeest kwam vervolgens tot uiting toen hij zijn horizon verbreedde naar diverse sectoren, van ICT en thuiszorg tot zonnepanelen en vastgoed, met een indrukwekkende vastgoedportefeuille in Amsterdam en Haarlem als kroon op zijn zakelijke carrière.

Maar de politieke roeping was sterk. Na zijn jarenlange betrokkenheid bij de VVD en twee periodes in de gemeenteraad van Haarlem, maakte Van Haga de sprong naar de landelijke politiek in 2017 als Tweede Kamerlid voor de VVD. Ondanks zijn significante bijdragen, kende zijn politieke loopbaan hoogte- en dieptepunten. Uiteindelijk zette Van Haga zijn eigen koers uit en richtte samen met Hans Smolders de partij Belang van Nederland (BVNL) op.

In zijn persoonlijke leven weerspiegelt Van Haga de combinatie van academische scherpzinnigheid, zakelijk inzicht en een onvermoeibare drang naar politieke invloed, allemaal gedreven door zijn toewijding aan Nederland en zijn idealen.

Bekijk mijn website


ONZE MISSIE

BVNL is een economisch rechtse partij die de goede kanten van barmhartig kapitalisme omarmt. BVNL is klassiek liberaal en vecht voor de vrijheid van het individu. BVNL is tevens cultureel conservatief: wij willen ons mooie Nederland en de daarbij behorende unieke Nederlandse tradities en cultuur intact houden.