Strengere straffen en monitoring voor zedendelinquenten – bescherm onze kinderen

De 9-jarige Gino werd door zedendelinquent Donny M. misbruikt en vermoord. Deze 22-jarige dader was al bekend bij justitie en bestempeld als een ‘matig’ recidive-risico. Een enorme blunder, met dramatische gevolgen. Dit mag nooit meer gebeuren. De zaak Gino is een shockerend voorbeeld van het falen van de overheid.

Petitie
BVNL startte, samen met topmodel Kim Feenstra, vorig jaar een petitie, die opriep tot het beter monitoren van zedendelinquenten en strengere maatregelen om recidive te voorkomen. Het komt te vaak voor dat eerder veroordeelde zedendelinquenten opnieuw de fout in gaan. Onze petitie werd door bijna 65.000 mensen ondertekend. Een duidelijk signaal: genoeg is genoeg. “De maat is vol”, vindt Wybren van Haga, die bij het debat over de zaak Gino opnieuw zal pleiten voor betere monitoring en strengere straffen voor zedendelinquenten. “Wij moeten onszelf afvragen: zijn wij er voor de daders, of voor de slachtoffers? Na een dusdanig ernstig vergrijp binnen no-time weer op vrije voeten komen, betekent een gevaar voor de samenleving. In het bijzonder ook voor onze kinderen. Dat kunnen wij ons niet permitteren.”

BVNL pleit voor verschillende strengere maatregelen voor mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan een zedendelict:

  • Zwaarder straffen van zedendelinquenten; 
  • Zedendelinquenten strikter monitoren, zowel tijdens verlof als na vrijlating; 
  • Maatregelen als het langdurig dragen van een enkelband en gebieds- en contactverboden;
  • Intensievere samenwerking tussen betrokken instanties.

Roofdieren
Van Haga: “Bij zedendelinquenten geeft het geen pas om lichtzinnig te doen. We weten dat de kans op herhaling groot is. Te vaak staan deze mensen maar kort, of helemaal niet, onder toezicht als zij hun straf hebben uitgezeten. Bovendien is de ondertoezichtstelling vaak veel te vrijblijvend en is het alsnog relatief eenvoudig voor een zedendelinquent om zich opnieuw aan mensen te vergrijpen. Wat er met Gino is gebeurd is slechts één van de voorbeelden van hoe wij onze kinderen niet voldoende beschermen tegen dit soort roofdieren. Wij mogen hen niet langer voor de leeuwen gooien.”

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.