Misdaad mag niet lonen, BVNL komt met ‘criminaliteitsfonds’

De georganiseerde criminaliteit ondermijnt de vrijheid van Nederland. Dit is een ondermijning van de rechtsstaat en moet hard bestreden worden. Olaf Ephraim pleit daarom voor een criminaliteitsfonds. Dat geeft gemeenten en ondernemers de mogelijkheid om misdaad effectief aan te pakken.

Uitzondering op de regel
In Nederland hebben wij in steeds grotere mate te kampen met georganiseerde criminaliteit. De onderwereld begint zich bovendien steeds verder met de bovenwereld te vermengen en dat heeft grote gevolgen voor de samenleving. Jongeren vallen ten prooi aan criminelen. Advocaten, journalisten en ondernemers kunnen hun werk niet meer veilig doen. BVNL staat voor onze rechtsstaat, onze veiligheid en onze vrijheid en vindt het dan ook van het allergrootste belang dat de georganiseerde misdaad keihard wordt aangepakt. Wij pleiten niet vaak voor overheidsbemoeienis, maar er zijn altijd uitzonderingen op de regel en dit is er één van, in het belang van Nederland.

We vissen achter het net
Gemeenten worden belast met de preventie van jeugdcriminaliteit, wat heel belangrijk is. Maar de middelen en het geld hiervoor is er veelal niet. En de misdaad loont vaak wel, althans voor de jongeren die nu juist op het rechte pad gehouden moeten worden. Ook ondernemers moeten zich voor een appel en een ei zien te verweren tegen de georganiseerde misdaad en heel vaak moeten zij helemaal op hun eigen houtje uitzoeken hoe dit te herkennen en te bestrijden. Bovendien ligt de focus heel erg op de kleine ondernemer, het MKB en de ZZP’er, terwijl er veel grotere vissen te vangen zijn, waardoor er ironisch genoeg achter het net gevist wordt. Want natuurlijk zijn er schildersbedrijven die de rekening in drie kleuren aanbieden, maar die zijn niet het echte probleem. Ondertussen hebben de Financial Intelligence Unit en het OM te weinig capaciteit om met alle meldingen ook daadwerkelijk iets te doen en zo draaien we rond in een vicieuze cirkel van onvermogen, terwijl criminelen vrij spel hebben en weglopen met goed gevulde zakken.

In Nederland zijn we tegenwoordig van de fondsjes, dus waarom roepen we niet ook een criminaliteitsfonds in het leven? Hierin kan geld wat afgepakt is van criminelen ter beschikking worden gesteld aan gemeenten om ondermijnende criminaliteit terug te dringen. En zo betalen we de maatschappij direct terug met geld dat ons afhandig is gemaakt. Het is de ultieme boetedoening.

Regels en administratieve rompslomp
In alle grote gevechten ontkom je niet aan een beetje collaterol damage. Het gevecht tegen de georganiseerde misdaad moeten we niet onderschatten. De nagelstyliste die af en toe haar facturen zwart lakt moeten we op de koop toe nemen, als dat betekent dat we bonafide ondernemers kunnen kwijten van regels en administratieve rompslomp en die tijd, mankracht en middelen kunnen steken in het vangen van de echte grote boeven, die een daadwerkelijke bedreiging vormen voor onze rechtsstaat. Die rechtsstaat is inmiddels namelijk echt in gevaar en dat is op meerdere fronten schadelijk voor heel Nederland. BVNL juicht de ambitie van het kabinet om de georganiseerde misdaad aan te pakken van harte toe en is dus bereid om daarvoor over het liberale hart te strijken en aanzienlijke overheidsbemoeienis te tolereren. Maar dan niet op de omslachtige, dure en tijdrovende manier die we van de overheid gewend zijn. Voor wat hoort wat, tenslotte. Het lijkt BVNL een offer you can’t refuse.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.