Misbruik anorexiapatiënten blootgelegd – BVNL stelt Kamervragen

Het tv-programma ‘Undercover in Nederland’ legt wanpraktijken van zelfbenoemde afvalcoaches bloot, die hun cliënten aansporen nóg meer af te vallen. En daar blijft het niet bij: sommige van deze mensen zijn ook uit op seks met deze zieke, kwetsbare kinderen.

Levensgevaarlijke ‘tips’
“Het is schokkend en woestmakend wat het programma van Alberto Stegeman laat zien. Via de zogenoemde Pro-ana wereld, waar mensen die lijden aan een eetstoornis elkaar online opzoeken, zijn criminelen actief, waar zelfbenoemde afvalcoaches zonder enige gewetenswroeging misbruik maken van (minderjarige) anorexiapatiënten. Zij geven levensgevaarlijke ‘afvaltips’ en zoeken ook naar seksueel contact.Deze mensen moeten zo snel mogelijk gestopt worden,” aldus Wybren van Haga, die opheldering wil over de platforms waar deze praktijken zich voordoen. “Veel van de patiënten die op deze platformen actief zijn zitten in een fase waarin ze zelf nog niet geloven dat ze ziek zijn. Zij zien afvallen juist als een levensstijl. Het is onacceptabel dat criminele zedendelinquenten op diverse manieren misbruik maken van deze kwetsbare jonge mensen.”

Vragen van BVNL aan de minister van Justitie en Veiligheid over afvalcoaches die misbruik maken van (minderjarige) anorexiapatiënten:

1) Bent u bekend met de uitzending van SBS6-programma Undercover in Nederland van 11 september 2022, waarin aangekaart wordt dat afvalcoaches misbruik maken van (minderjarige) anorexiapatiënten?

2) Heeft u naar aanleiding van de uitzending van het programma de bereidheid te onderzoeken wat er zich afspeelt op platforms van de Pro-ana wereld anorexiapatiënten? Graag een gedetailleerd antwoord.

3) Wat vindt u van het feit dat de adviezen van deze zogenaamde coaches levensgevaarlijk zijn, aangezien het opvolgen ervan potentieel tot de dood leidt? Graag een gedetailleerd antwoord, waarbij u aangeeft u hoe u anorexiapatiënten gaat helpen beschermen.

4) Wat vindt u ervan dat sommige van deze afvalcoaches ook uit zijn op seks met de zieke, kwetsbare kinderen? Ook hier graag een gedetailleerd antwoord hoe u deze kwetsbare kinderen gaat helpen beschermen.

5) Welke strafmaatregelen wilt u gaan nemen om deze criminele zedendelinquenten zo zwaar als mogelijk te bestraffen? En hoe wilt u actief inzetten op het sneller opsporen en arresteren van deze personen? Graag een gedetailleerd antwoord.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.