Miljarden per jaar aan crimineel geld witgewassen. BVNL wil harder optreden

In september 2021 wees Olaf Ephraim de Tweede Kamer op de enorme stroom aan crimineel geld die in Nederland jaarlijks wordt witgewassen. Dit moet een halt toe geroepen worden. Maar vooralsnog hebben criminelen vrij spel.

Drugscriminelen en ander tuig
BVNL zal de laatste zijn om te pleiten voor meer overheidsingrijpen. Maar er zijn altijd uitzonderingen. In Nederland worden jaarlijks grote sommen aan crimineel geld witgewassen. De Financial Intelligence Unit (FIU) houdt toezicht op de zogenaamde ‘ongebruikelijke transacties’ die er plaatsvinden en registreert en analyseert deze. Op basis van deze analyses worden de betreffende gegevens doorgespeeld naar de diverse inlichtingen- en opsporingsdiensten in ons land, die vervolgens bepalen of er onderzoek gedaan wordt naar eventuele criminele, financiële praktijken en/of terrorismefinanciering. Het is van groot belang dat malafide geldstromen onderschept worden, om drugscriminelen en ander tuig de pas af te snijden. Op dit moment kunnen we echter constateren dat daar in Nederland geen sprake van is. Daarom pleit BVNL in het debat over de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering voor een uitbreiding van de FIU.

Broedplaats voor criminaliteit
Tijdens het eerdere commissiedebat in september 2021 stelde Olaf Ephraim vraagtekens bij de omvang van de FIU. De stroom geld die jaarlijks wordt witgewassen is duidelijk te groot voor de huidige capaciteit van de organisatie. Dit is zorgelijk, omdat de ondermijning van ons financiële systeem door criminelen een aanzienlijke bedreiging vormt voor de democratische rechtsstaat. Misdaad mag nooit lonen, maar dat gebeurt in Nederland nu in letterlijke zin dus wel. Criminelen gebruiken ons land om zichzelf te verrijken en lopen lachend weg met miljoenen. Zolang het hier mogelijk blijft om door de mazen van de wet te kruipen, simpelweg omdat er niet genoeg toezicht en controle is, blijft ons land een broedplaats voor financiële criminaliteit. En uiteindelijk gaat iedereen er daardoor op achteruit.

Meer mankracht
Om de illegale geldstromen in de financiële sector drastisch terug te dringen is meer mankracht nodig. BVNL dient daarom een motie in voor meer FTE’s bij de FIU. Meer banen bij een overheidssector is niet waar wij normaliter voor pleiten, maar nood breekt soms nou eenmaal wet. Tegelijkertijd mogen gewone, eerlijke ondernemers niet de dupe worden van strenge regels om financiële boeven te vangen. Wij verzoeken de regering dan ook om bonafide ondernemers te ontzien. Maar Nederland mag geen walhalla worden voor financiële criminaliteit. Elke investering die ten goede komt aan het opsporen van crimineel geld, verdient zichzelf razendsnel terug. Criminaliteitsbestrijding is een kerntaak van de overheid. Daar moet niet op bezuinigd worden, maar vraagt om extra investeringen.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.