Maak werk van stadsmariniers en haal wijkagent terug

Na berichtgeving over grote zorgen om schade aan schoolgebouwen in heel Nederland door geweld van hangjongeren, pleit BVNL-Kamerlid Wybren van Haga voor stadsmariniers en het terughalen van de wijkagent.

Tonnen aan schade
“Om brandstichting, vernielingen en ingegooide ruiten bij scholen door het hele land tegen te gaan, pleit BVNL voor meer blauw op straat. We zien dat vernielzuchtige jongeren de vrije hand hebben en de afgelopen jaren voor vele tonnen aan schade aanrichten. Er moet eindelijk werk gemaakt worden van het wegwerken van het politietekort, zodat de wijkagent meer tijd heeft voor zijn of haar wijk”, aldus Van Haga, die erop wijst dat Maarten Brink van politievakbond ACP er voor waarschuwt dat de wijkagent door het politietekort steeds minder in de wijk is. “Hierdoor tiert (jeugd)criminaliteit welig.”

BVNL pleit ervoor om  – naar goed Rotterdams voorbeeld – in alle grote steden de politie ontlastende stadsmariniers te geven. Vanuit het Rijk zouden daar ook direct middelen voor ter beschikking moeten komen.

Superambtenaren
Van Haga: “Stadsmariniers zijn superambtenaren die worden aangesteld om hardnekkige veiligheidsproblemen in bepaalde gebieden op te lossen. Deze goed opgeleide handhavers dienen zich te richten op het bestrijden van overlast op straat, en op de zaken waaraan de politie, wegens gebrek aan mankracht, geen prioriteit kan geven. De stadsmariniers, gewapend met vergaande bevoegdheden, een zak met geld en direct contact met stadsbesturen en partijen als politie, justitie en (jeugd)zorginstellingen, zijn een doeltreffend middel om de veiligheid te vergroten.”

BVNL wil daarnaast ouders weer verantwoordelijk te maken. “Ouders van jongeren die de boel willens en wetens slopen, moeten naast het betalen van de schade ook verplicht op opvoedcursus”, vindt Van Haga. 

Vragen van BVNL aan de minister van Veiligheid en Justitie over zorgen om schade aan schoolgebouwen door geweld hangjongeren:

1) Bent u bekend met de berichtgeving mbt schade aan schoolgebouwen door gewelddadige hangjongeren?

2) Wat vindt u van het feit dat brandstichting, vernielingen en ingegooide ruiten bij scholen door het hele land de afgelopen jaren voor vele tonnen aan schade heeft veroorzaakt?

3) Wat vindt u van het feit dat Maarten Brink van politievakbond ACP er voor waarschuwt dat de wijkagent door het politietekort steeds minder in de wijk is? Graag een toelichting hoe u de wijkagent zo snel mogelijk weer op volle sterkte terug heeft in de wijken. 

4) Wat vindt u ervan om in alle grote steden de politie ontlastende stadsmariniers te geven, zodat we de toenemende (jeugd)criminaliteit een halt toe kunnen roepen? Graag een gedetailleerd antwoord. 

5) Wilt u ouders van jongeren naast het betalen van de schade, ook verplicht op opvoedcursus sturen? Graag een gedetailleerd antwoord.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.