Indexeren verkeersboetes onaanvaardbaar bij huidige economische crisis

Van de oude VVD-verkiezingsleus ‘uw auto is geen melkkoe’ is helemaal niks overgebleven. VVD-minister Yesilgöz van Justitie wil de boetes voor veelvoorkomende verkeersovertredingen volgend jaar met ongeveer 8,6 procent verhogen.

“Hoewel het meestijgen met inflatie bij normale economische omstandigheden gebruikelijk is, is het in de huidige economische crisis volstrekt onnodig en onwenselijk”, aldus Wybren van Haga, die stelt dat verkeersdeskundigen vinden dat het indexeren van de verkeersboetes geen verplichting is en in het verleden ook niet altijd is gedaan. “De verkeersboetes zijn in Nederland al fors en om nu als een rupsje nooit genoeg burgers die het al zo moeilijk hebben om hun rekeningen te betalen nog eens extra te belasten geeft geen pas. Dat Yesilgöz zegt geen reden te zien om daar deze keer vanaf te zien, geeft wel aan hoever bewindspersonen afstaan van Jan met de Pet, die met ondermeer hogere energiekosten, hogere huren en hogere zorgkosten met hun rug tegen de muur staan. Bovendien maken hogere boetes het verkeer geen millimeter veiliger, daarvoor moet je de pakkans verhogen.”

Vragen van BVNL aan de minister van Justitie en Veiligheid:

1) Bent u bekend met het bericht ‘Minister wil verkeersboetes ook nu laten meestijgen met inflatie’?

2) Heeft u qua economische crisis en sterk afnemende koopkracht onder een steen gelegen daar u komt met uw stelling geen reden te zien om deze keer af te zien van het indexeren van de verkeersboetes? Graag een toelichting. 

3) Bent u op de hoogte van het feit dat verkeersdeskundigen stellen dat er helemaal geen verplichting is om de verkeersboetes zo fors te indexeren en dat er in het verleden ook uitzonderingen zijn gemaakt?

4) Bent u op de hoogte van het feit dat verkeersdeskundigen ook stellen dat de verkeersveiligheid geen millimeter beter wordt met hogere verkeersboetes? Zo ja wilt het voornemen om de verkeersboetes te indexeren van tafel halen en juist meer inzetten op verkeersveiligheid door de pakkans te vergroten? Graag een toelichting 

5) Wilt u bovenstaande vragen beantwoorden voor de behandeling van het ontwerpbesluit in. de Tweede Kamer?

 

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.