Herziening Transgenderwet is geen gelijkwaardigheidsfeestje. BVNL pleit voor pas op de plaats

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de herziening van de Transgenderwet. De deskundigenverklaring en de leeftijdgrens van 16 jaar om het geslacht op de geboorte-akte aan te passen zou hiermee vervallen. BVNL waarschuwt dat hiermee de rechten en vrijheden van veel andere mensen in het geding komen.

Wokisme
Wiens vrijheid, rechten en gevoel van veiligheid mogen ten koste gaan van die van een ander? Moeten jongeren niet beschermd worden tegen het maken van overhaaste beslissingen, waarvan zij de consequenties nog niet kunnen overzien? Hoe kan het dat steeds meer jongeren zich melden bij genderpoliklinieken? En hoe weten wij of de lang bevochten rechten en veiligheid van vrouwen en andere groepen in de samenleving niet in het geding komen? “Deze wetswijziging leidt tot veel vragen, waarop wij nog geen antwoord hebben”, aldus Tweede Kamerlid Olaf Ephraim. “BVNL zal de eerste zijn om te pleiten voor zelfbeschikking en de vrijheid om je leven te leiden zoals jij dat wilt, maar doen alsof dit een soort gelijkwaardigheidsfeestje is dat iedereen zou moeten vieren, is te simpel. Doen alsof biologisch geslacht niet ter zake doet, doet geen recht aan de identiteit en de levensloop van veel mensen. Er is geen bewijs dat deze wetswijziging zal leiden tot misbruik, maar er is ook geen bewijs dat dat niet zo zal zijn. Bovendien moeten wij ons afvragen hoe ver wij het wokisme onze samenleving willen laten bepalen. En wij moeten onze kinderen in bescherming nemen tegen een trend die wat BVNL betreft aan het doorslaan is.”

Mantel der liefde
BVNL wil dat de deskundigenverklaring die nu nog nodig is om een wijziging in de geslachtsregistratie door te voeren behouden blijft en een onderzoek naar de invloed van omgevingsfactoren op genderdysforie bij jongeren. Ephraim: “Tenslotte, als al je klasgenoten een andere genderidentiteit hebben aangenomen en hun pronouns in hun profielen hebben staan, is het niet uitgesloten dat je je als cisgender de vreemde eend in de bijt voelt.”

Steeds meer jongeren melden zich bij genderpoliklinieken. Echter, de vraag is of dat betekent dat er veel meer transpersonen zijn dan altijd gedacht, of dat er sprake is van een steeds verder oprukkende, maatschappelijk ideologie, waar jonge mensen ontvankelijk voor zijn. Deskundigen waarschuwen voor terughoudendheid en ook BVNL denkt dat een ingrijpende beslissing als het wijzigen van je geslachtsregistratie niet te eenvoudig genomen zou moeten kunnen worden, zeker niet door jonge mensen, die de gevolgen daarvan nog niet altijd kunnen overzien. De herziening van de Transgenderwet werpt aanzienlijke vragen en grote maatschappelijke gevolgen op. Deze kunnen wij niet met de regenboogkleurige mantel der liefde bedekken.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.