BVNL wil Taskforce tegen Oost-Europees dievengilde

Bijna 3400 Nederlanders (!) werden afgelopen jaar slachtoffer van katalysatorroof: nog nooit werden er in een jaar zoveel katalysatoren onder auto’s vandaan gestolen als in 2021. Dit blijkt uit cijfers van het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit. De regio Haaglanden is met zo’n 600 van die diefstallen de grootste pechvogel. (1)

De schade is enorm (2). Door al dat gepik dreigen autoverzekeringen duurder te worden. (3). Bovendien is de schadepost, vaak liggend tussen de 1.000 en 2.000 euro lang niet door iedereen verzekerd. 

“Ik wil wel eens weten wat de landelijke overheid doet om deze brutale roversbendes te bestrijden. Welke straffen krijgen zij als zij gepakt worden? Hoe wordt hun criminele vermogen afhandig gemaakt en de schade op gepakt boeventuig verhaald? En is er overleg met de landen waar deze boeven vandaag komen?”, vraagt Van Haga zich af. 

De voorman van Belang van Nederland wil een Taskforce voor het bestrijden van deze grootschalige roverstochten opzetten. “Deze criminelen hebben nu vrij spel en we kijken machteloos toe hoe onze bezittingen van ons worden ontvreemd”, aldus Van Haga, die bij de Taskforce ook andere roversactiviteiten van Oost-Europese bendes, zoals zakkenrollen, wil betrekken. “Desnoods moeten we landen waar dat boeventuig vandaan komt in Europees verband sanctioneren”. 

Ook wil Belang van Nederland weten hoe en waar het gestolen waar aan de man wordt gebracht. “Heling is verboden, ik wil weten of en hoe we aanbieders van gestolen waar ook kunnen vervolgen”, aldus Van Haga. 

Vragen van het lid Van Haga aan de minister van Veiligheid en Justitie inzake grootschalige rooftochten van Oost-Europese bendes 

1) Bent u bekend met de berichten over het grote aantal katalysatoren die door Oost-Europese dieven worden gestolen? (1) (2) (3) 

2) Wat doet u om deze brutale roversbendes te bestrijden? Graag een toelichting, met cijfermatige onderbouwing qua arrestanten, opgelegde straffen en dergelijke 

3) Wat doet u om crimineel geld van deze Oost-Europese rovers afhandig te maken? 

4) Wat doet u tegen / met de landen van herkomst om deze rovers te bestrijden? Graag een toelichting, met daarbij ook antwoord op de vraag of u de bereidheid heeft te onderzoeken of landen van daders in Europees verband gesanctioneerd kunnen worden als zij weigeren mee te werken aan strafvervolging. 

5) Heeft u de bereidheid om een Taskforce in het leven te roepen om deze grootschalige georganiseerde misdaad te bestrijden en om onze goederen te beschermen? Zo ja, heeft u de bereidheid om hierbij ook andere Oost-Europese  roverspraktijken, zoals zakkenrollen, te betrekken? Graag een toelichting.

6) Wat doet u eraan om heling op dit gebied te voorkomen? Graag een toelichting.

(1) https://www.omroepwest.nl/nieuws/4510255/nog-nooit-zoveel-katalysatoren-gestolen-als-vorig-jaar-hele-bendes-verdienen-er-geld-mee

(2) https://www.ad.nl/auto/brutale-bendes-roven-in-paar-minuten-je-katalysator-al-meer-dan-1400-gedupeerden~a1fe7d21/

(3) https://www.poliswijzer.nl/nieuws/dreiging-duurdere-autoverzekering-door-meer-auto-inbraken

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.