BVNL komt bij begroting Justitie en Veiligheid met 10-puntenplan bestrijden wapenbezit onder jongeren

Uit cijfers van de Inspectie van het Onderwijs blijkt dat de omvang van wapenbezit op scholen enorm is gestegen en dat er steeds meer leerlingen worden geschorst of van school gestuurd vanwege wapenbezit. Olaf Ephraim dient bij de behandeling van de Begroting Justitie & Veiligheid een tienpuntenplan in dat het toenemende wapen/messenbezit moet tegengaan.

Schoolcops
“Deze tendens moet toch alle alarmbellen doen laten afgaan? Onze jeugd loopt steeds vaker met een wapen. Daar moet eindelijk kordaat tegen worden opgetreden. Er moet nu snel een landelijk beleid komen om gemeenten uit de brand te helpen”, vindt Ephraim. BVNL pleit onder andere voor het invoeren van Schoolcops, een brigade van politieagenten die scholen onaangekondigd komen controleren op wapen- en drugsbezit. 

“Goede scholen zijn veilige scholen, waarbij de school een veilige omgeving is voor zowel leerlingen, als docenten. Wapens moet dus worden afgepakt. Onaangekondigd bezoek van Schoolcops die preventief fouilleren en met regelmaat de schoolkluisjes en tassen doorzoeken zal bij daar zeker bij helpen”, denkt Ephraim, die ook een verplichte meldings- en registratieplicht voor scholen wil voor geweldsdelicten, ernstige bedreigingen, wapen en/of drugsbezit. “Zo kan de situatie nog beter in kaart worden gebracht.”

Ook wil BVNL kaalpluk-acties bij wapendragende jongeren. Ouders van minderjarige jongeren die niet meewerken aan het verbeteren van het gedrag van hun kind moeten, naar Rotterdams voorbeeld, worden beboet. “De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb heeft in 2020 voorgesteld dat ouders van minderjarige jongeren die voor de tweede keer worden opgepakt met een mes op zak, een boete moeten betalen van 2500 euro. Inmiddels zijn de eerste boetes in de Maasstad uitgedeeld. Dat moet landelijk beleid worden”, aldus Ephraim. Ook vraagt hij de minister om naast de door de rechter opgelegde straffen de mogelijkheden te onderzoeken om wapendragende jongeren bepaalde zaken af te nemen. “Hun foute gedrag aanpakken door hun statussymbolen, zoals hun scooter of dure kleding, af te pakken zal afschrikwekkend werken richting henzelf, maar zeker ook richting hun leeftijdsgenoten.”

Drillgeweld
Drillrap, waarin clips met gigantisch grote machetes en machinepistolen, op social media wordt verheerlijkt, is al lange tijd een punt van zorg. Oorlogen tussen drillrapgroepen leiden steeds vaker tot dodelijke slachtoffers. Het fenomeen breidt zich uit over Nederland. Om verder drillgeweld in de kiem te smoren monitort de politie in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam de drillmuziek en de bijbehorende straatcultuur. BVNL vindt dit niet voldoende en wil dat er in heel Nederland beleid ter bestrijding van drillrap wordt gemaakt. 

BVNL wil daarnaast werk maken van het aanpakken van geweld-verheerlijkende drillrappers. Ephraim: “Ondanks het feit dat de vrijheid van meningsuiting een groot goed is, zouden rappers die oproepen tot geweld direct strafrechtelijk strafrechtelijk moeten worden vervolgd.” Er moet een zwarte lijst komen om optredens in tv- en radioprogramma’s voor dergelijke figuren onmogelijk te maken. Social mediagiganten, zoals Instagram, YouTube en Snapchat, moeten worden verplicht om drillrapvideo’s die oproepen tot geweld te blokkeren. “Bij weigering moet bezien worden welke maatregelen de overheid tegen deze social mediagiganten kan ondernemen.”

Preventieve maatregelen
BVNL zet ook in op preventieve maatregelen om het toenemende messenbezit onder jongeren tegen te gaan. “Breng jongeren aan het verstand dat het niet stoer is om een wapen te dragen en dat de kans dat je slachtoffer wordt bij het dragen van wapens juist groeit. Landelijk moeten er voorlichtingslessen komen op scholen, waarbij ervaringsdeskundigen bijvoorbeeld gastlessen komen geven. Zeker op scholen waarbij de kans op wapenbezit onder leerlingen groot is. Wat Ephraim betreft komt er een landelijke publiekscampagne en worden er landelijke wapeninleveracties georganiseerd. BVNL wil ook zicht krijgen op de groep wapen dragende jongeren. “Een goede risicosignalering is belangrijk om vroeg in te kunnen grijpen, om steekincidenten te verminderen. Hierbij is betere samenwerking nodig tussen o.a. politie, scholen, het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdreclassering en Jeugdzorg. In een vroeg stadium ook inzetten op effectieve opvoedingsondersteuning, kan ook een hoop ellende voorkomen.”

Hart voor Den Haag fractievoorzitter Richard de Mos steunt het BVNL-tienpuntenplan. Richard de Mos:”Messenbezit is schering en inslag in mijn stad en steeds vaker zijn daarbij dodelijke slachtoffers te betreuren, onder andere omdat geweld verheerlijkende drillrap niet of nauwelijks wordt aangepakt. Ik ben al jaren bezig om het wapen/messenbezit onder jongeren op de politieke agenda te zetten. Te vaak wordt daarbij verwezen naar landelijke wetgeving, waarbij we over het toenemende geweld blijven praten, in plaats van dat we er wat tegen doen. Eind oktober moest de politie nog massaal uitrukken naar een vestiging van het ROC Mondriaan omdat drie jongeren met bivakmutsen en steekwapens de school waren binnengestormd. Er moet echt wat gebeuren.” Hart voor Den Haag neemt het BVNL-tienpuntenplan lokaal over. “Ik ben reuze benieuwd of en hoe het per 2023 afgekondigde messenverbod zal gaan worden gehandhaafd en welke politiecapaciteit daarvoor wordt vrijgemaakt.”

Tienpuntenplan: bescherm onze jeugd tegen wapengebruik

1. Invoeren Schoolcops. Een brigade van politieagenten die scholen onaangekondigd komen controleren op wapen- en drugsbezit;

2. Beboet ouders van minderjarige jongeren die niet meewerken aan verbeteren van het gedrag van hun kind, kaalpluk acties op wapenjeugd;

3. Handhaving op invoeren messenverbod 2023;

4. Drillrappers die oproepen tot geweld strafrechtelijk vervolgen;

5. Zwarte lijst van geweld verheerlijkende drillrappers;

6. Social mediagiganten verplichten geweld verheerlijkende content te verwijderen; bij weigering moet overheid maatregelen nemen tegen deze mediagiganten;

7. Een publiekscampagne: ‘Een wapen is niet stoer’, in combinatie met landelijke wapeninleveracties;

8. Er komt een verplichte meldings- en registratieplicht voor scholen mbt geweldsdelicten, ernstige bedreigingen, wapen- en/of drugsbezit;

9. Voorlichtingslessen op scholen;

10. Beter zicht op groep jongere wapenbezitters, effectieve opvoedondersteuning.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.