Kamervragen over opstand tegen megawindmolens in Brielle: ‘Stop windmolenterreur, stop alle windmolenprojecten op land.”

Net als eerder BVNL Voorne aan Zee deed, staat nu ook partijleider en Tweede Kamerlid Wybren van Haga vierkant achter het verzet van inwoners en ondernemers van Brielle, Vierpolders en Zwartewaal tegen de plannen voor twee “Eiffeltorenachtige” windmolens van 249 meter hoog in de akkers langs het recreatiegebied de Brielse Maas. De petitie om tegen de komst van deze twee reuzen tegen te gaan is inmiddels al meer dan 2500 keer ondertekend.

“Helemaal niemand zit op deze windmolenterreur te wachten Het dagelijkse leven van veel mensen in een groot gebied zal door het plan van deze twee gigantische vogelgehaktmolens  definitief veranderen. De twee windturbines, die qua hoogte de Euromast ver zullen overstijgen, zullen niet alleen overlast van knipperende verlichting, geluid en slagschaduw voor omwonenden veroorzaken, maar brengen ook veiligheids- en gezondheidsrisico’s met zich mee. Trillingen van de windmolens zullen in een groot gebied voelbaar zijn, wat tot serieuze gezondheidsproblemen kan leiden. Totaal onacceptabel,” aldus Van Haga, die aan energieminister Jetten (D66) eist om ten faveure van de natte klimaatdroom geen loopje te nemen met de volksgezondheid. Ook roept hij inwoners op om de petitie massaal te ondertekenen (1)

BVNL wijst op het feit dat een substantieel deel van omwonenden nabij windturbines wereldwijd klachten rapporteert, zoals chronische slaapproblemen, hoofdpijn, tinnitus, een drukgevoel op de oren, prikkelbaarheid, concentratie- en geheugenproblemen, en angstgevoelens. 

“De komst van de twee gigantische windmolens zal daarnaast ook effecten hebben op de natuur, recreanten bedrijven en dieren die in dit in hetzelfde gebied verblijven”, stelt het Brielse BVNL-kandidaat-raadslid Sharon de Jong-Kamst. “Wij zijn de énige partij in Voorne met een duidelijk windmolen-NEE-geluid.” 

BVNL is ook mordicus tegen de plannen om in de nabijheid van de twee te plaatsen Eiffeltorens  ook nog een zonnepark van 25 voetbalvelden groot te realiseren. 

“Deze landschapsvervuiling is complete waanzin”, aldus Van Haga en De Jong-Kamst. 

Vragen van het lid Van Haga 

1) Bent u bekend met het massale protest in Brielle tegen de komst van twee gigantische windmolens?

2) Bent u bekend met het feit dat de normen waarop windmolenprojecten worden getoetst in 2021 door het Europese Hof van Justitie buiten werking zijn gesteld, omdat ze niet voldoen aan Europese wet- en regelgeving en dat het Europese Hof heeft bepaald dat de gezondheid van mens en dier onvoldoende is gewaarborgd met de in Nederland gehanteerde normen? Zo ja, kunt u alle windmolenptojecten op land per direct stopzetten omdat u altijd wijst het belang van Europese wet- en regelgeving? Graag een gedetailleerd antwoord. 

3) Bent u bekend met het feit dat op basis van nieuwe Europese normen in Denemarken en Duitsland geen windmolens van deze grootte zo dichtbij woongebieden geplaatst worden, ook niet als zij los staan? Zo ja, wilt u ook om deze reden alle windmolenprojecten op land stilzetten? Graag een gedetailleerd antwoord. 

4) Vindt het acceptabel om ten faveure van de natte klimaatdroom een loopje te nemen met de volksgezondheid? Zo ja, wat zegt u tegen al die mensen die overlast ervaren van knipperende verlichting, geluid en slagschaduw voor omwonenden?  

(1) https://tegenwindbrielle.petities.nl/.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.