BVNL Haarlem wil onderzoek naar rechtsgeldigheid invoeren betaald parkeren

BVNL Haarlem eist een onderzoek van de Rekenkamercommissie Haarlem naar het handelen van het gemeentebestuur, dat op grote schaal betaald parkeren gaat invoeren. De inwoners van alle elf wijken in Haarlem waar binnenkort betaald parkeren komt, plus het Te Zaanenkwartier, hebben een brief gekregen van de gemeente. De inwoners hebben daarmee een formele bevestiging dat er echt zal moeten worden betaald voor parkeren.

BVNL-fractievoorzitter Joey Rademaker legt zich niet neer bij zoveel autohaat, waarbij automobilisten financieel worden uitgeknepen. Hij put daarbij hoop uit een eerder verschenen rapport van de Rotterdamse rekenkamer waaruit blijkt dat de gemeente Rotterdam, in de helft van de gevallen, onterecht betaald parkeren heeft ingevoerd.

Graaicollege
Rademaker: “Buiten het feit dat wij betaald parkeren een vorm van gelegaliseerde diefstal vinden, is er dus ook een rapport dat aantoont dat de lokale overheid niet schroomt om haar burgers, onder het mom van het verminderen van de parkeerdruk, financieel uit te kleden. Ondanks het feit dat betaald parkeren pas bij een bepaalde parkeerdruk toegestaan zou moeten worden, wordt onder het parkeerbewind van dit graaicollege, tegen de wil van de bevolking in, in onze stad driftig ingezet op de massale uitbreiding van betaald parkeren.” 

Ondanks dat er momenteel bij de rechtbank Noord-Holland een verzoek ligt om een referendum te mogen houden over de parkeerplannen, zet dit rupsje-nooit-genoeg-college haar anti-autobeleid stoïcijns door. “Maar wat als blijkt dat de gemeente Haarlem betaald parkeren ten onrechte aan het invoeren is? Als het leegroven van de portefeuille van de hardwerkende Haarlemmer niet is toegestaan? Om helder te hebben of ook de gemeente Haarlem zich, op grote schaal, schuldig gaat maken aan het ten onrecte invoeren van betaald parkeren, eist BVNL eenzelfde onderzoek, zoals is gedaan in Rotterdam”, aldus Rademaker, die ook wil dat de gemeente geen onomkeerbare stappen zet zolang het referendumverzoek bij de rechter ligt. “Als men de burger serieus neemt, is dat wel het minste.” 

Melkkoe van de gemeente
Uit het Rotterdamse onderzoek blijkt tevens dat de opbrengst van vele miljoenen euro’s die het betaald parkeren oplevert niet besteed wordt aan de autobezitter, maar gebruikt wordt om andere onderdelen van de gemeente begroting mee te financieren.

“We willen in het uit te voeren onderzoek niet alleen helderheid over de rechtsgeldigheid van het invoeren van betaald parkeren in Haarlem, we willen, net als in Rotterdam, ook helder hebben of opbrengsten uit betaald parkeren ook worden benut voor het oplossen van de parkeerproblemen en niet voor het bekostigen van de peperdure hobby’s van ons stadsbestuur”, zegt Rademaker.

Vragen van het lid Rademaker (BVNL) aan de voorzitter van de Haarlemse gemeenteraad :

1) Bent u bekend met de berichtgeving over de uitbreiding van betaald parkeren en de berichtgeving over het nieuws dat de Rotterdamse Rekenkamer heeft gesteld dat de uitbreiding van betaald parkeren in de Maasstad onterecht was? 

2) Wat vindt u van het rapport van de Rotterdamse Rekenkamer waaruit blijkt dat de gemeente Rotterdam, in de helft van de gevallen, onterecht betaald parkeren heeft ingevoerd? 

3) Wilt u, in het belang van de Haarlemse automobilist, Rotterdamse toestanden voorkomen? Graag een gedetailleerd antwoord. 

4) Wilt u de Rekenkamercommissie Haarlem onderzoek laten doen naar de rechtsgeldigheid van het invoeren van betaald parkeren? Zo ja, wanneer kunnen we de resultaten verwachten? Zo nee, waarom niet? 

5) Kunt u garanderen dat de gemeente Haarlem de opbrengsten van betaald parkeren zal besteden aan de autobezitter en niet zal  gebruiken om andere onderdelen van de gemeente begroting mee te financieren? Graag een gedetailleerd antwoord. 

6) Wil u geen onomkeerbare stappen zetten zolang het referendumverzoek bij de rechter ligt? Graag een gedetailleerd antwoord hoe u hiermee de burger serieus neemt.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.