BVNL Haarlem wil luisteroma’s en opa’s tegen eenzaamheid en laaggeletterdheid

Eenzaamheid onder ouderen is, zeker met een vergrijzende bevolking, een groot probleem in Haarlem. In de afgelopen jaren is het aantal Haarlemmers  dat zich matig tot ernstig eenzaam voelt toegenomen. Je eenzaam voelen is vreselijk en het verhoogt de kans op gezondheidsrisico’s. Een evenzo groot probleem is laaggeletterdheid. Dat heeft een enorme impact op iemands leven, nu en in de toekomst. Als kinderen moeite hebben met het spreken en schrijven van de Nederlandse taal, dan kan dat leiden tot minder kansen in het onderwijs en minder kansen op de arbeidsmarkt. Dat willen we niet!

BVNL Haarlem wil deze twee grote problemen aan elkaar koppelen door het introduceren van lees- en luisteroma’s en opa’s. Een liefdevolle en fijne manier om verbinding te maken tussen twee groepen die allebei een zetje kunnen gebruiken.

“Kinderen die een achterstand hebben in het spreken en/of schrijven van de taal koppelen we aan taalvaardige oma’s en opa’s om samen te lezen of om te laten voorlezen. Dat laatste kan ook telefonisch. Naast dat (voor)lezen goed is, is het voor alle partijen ook erg gezellig. Ervaringen elders in het land tonen goede resultaten,” aldus BVNL-raadslid Joey Rademaker, die aan de ene kant de zelfredzaamheid en taalvaardigheid van deelnemende kinderen wil vergroten en aan de andere kant het leven van eenzame ouderen met nieuwe waardevolle contacten wil verrijken. BVNL Haarlem pleit ervoor om aansluiting te zoeken bij scholen, bestaande zorgorganisaties, bijvoorbeeld huisartsen, buurthuizen en andere zorg/wijkinstellingen die beide groepen met elkaar in verbinding kunnen brengen. Rademaker roept het stadsbestuur op om het plan van lees- en luisteroma’s en opa’s verder uit te werken. Bijvoorbeeld door te peilen of ook volwassen laaggeletterden voor dit project in aanmerking willen komen en door het starten van een grootschalige publiekscampagne om eenzame ouderen en laaggeletterden bij elkaar te brengen. 

Oppashond
Een ander voorstel van het BVNL-raadslid is om eenzame  ouderen op een huisdier te laten passen. “Wat mij betreft zorgen we met promotiesteun aan de Stichting Oopoeh ervoor dat ouderen in de buurt op huisdieren kunnen passen,” aldus Rademaker. “Senioren krijgen zo meer gezelschap en beweging, huisdieren krijgen aandacht en verzorging, en werkende baasjes hebben dan een betrouwbare oppas. Een makkelijke manier om te voorkomen dat ouderen in een isolement terechtkomen.”

Vragen van het lid Rademaker (BVNL) aan het stadsbestuur inzake het idee van voorlees opa’s en oma’s: 

1) Deelt u de mening dat eenzaamheid en laaggeletterdheid een groot probleem zijn in Haarlem? Heeft u de laatste gegevens? 

2) Wat vindt u van het idee om kinderen die een achterstand hebben in het spreken en/of schrijven van de taal te koppelen aan taalvaardige (eenzame) oma’s en opa’s om samen te lezen of om te laten voorlezen? Deelt u hierbij de mening dat het leven van eenzame ouderen met nieuwe waardevolle contacten hiermee ook wordt verrijkt?  

3) Heeft u de bereidheid om het plan van lees- en luisteroma’s en opa’s verder uit te werken. Bijvoorbeeld door te peilen of ook volwassen laaggeletterden voor dit project in aanmerking willen komen en door het starten van een grootschalige publiekscampagne om eenzame ouderen en laaggeletterden bij elkaar te brengen.

4) Bent u bekend met de stichting OOPOEH, waarbij (eenzame) ouderen een oppashond krijgen? 

5) Deelt u de mening dat senioren zo meer gezelschap en beweging krijgen, huisdieren aandacht en verzorging krijgen en werkende baasjes dan een betrouwbare oppas hebben? Heeft u de bereidheid om om deze stichting in Haarlem te promoten?

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.