BVNL Haarlem wil draagvlakonderzoek naar invoering betaald parkeren

In Haarlem wordt het betaald parkeren de komende tijd uitgebreid. In maar liefst elf wijken wordt de komende twee jaar betaald parkeren ingevoerd. “Dit college heeft de mond vol van participatie en méér inspraak voor burgers, maar bij de invoering van betaald parkeren wordt daar juist een loopje mee genomen. Wat BVNL betreft is de invoering van betaald parkeren alleen mogelijk als uit een draagvlakonderzoek blijkt dat de meerderheid van een wijk hierom vraagt”, aldus raadslid Joey Rademaker.

Geldklopperij
Dat betaald parkeren puur een middel lijkt te worden om hardwerkende burgers geld uit de zakken te kloppen, zonder dat het een oplossing biedt voor het parkeerprobleem, blijkt wel uit eerder Rotterdams onderzoek. 

Rademaker: “Onderzoek van de Rekenkamer Rotterdam heeft aangetoond dat betaald parkeren in de helft van de gevallen onterecht is ingevoerd. Naast draagvlakonderzoeken in de elf wijken waar dit college betaald parkeren wil invoeren, wil BVNL ook een onderzoek naar de nut en noodzaak van betaald parkeren.”

Vragen van het lid Rademaker (BVNL) over het invoeren van betaald parkeren in elf Haarlemse wijken:

1) U stelt participatie en inspraak van de burgerij hoog in het vaandel te hebben? Zo ja, heeft u dan de bereidheid om per wijk waar u betaald parkeren wilt invoeren een draagvlakonderzoek naar de invoering van betaald parkeren te organiseren? Graag een gedetailleerd antwoord. 

2) Bent u bekend dat in meer dan de helft van de Rotterdamse wijken waar betaald parkeren is ingevoerd de de nut en noodzaak ontbreekt?

3) Heeft u de bereidheid om naar Rotterdams voorbeeld onderzoek te doen naar de nut en noodzaak van de invoering van betaald parkeren, maar dan voordat u wel of juist geen betaald parkeren zal invoeren? Graag een gedetailleerd antwoord.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.