BVNL Haarlem komt met tienpunten-plan voor bestrijding wapenbezit onder jongeren

Raadslid Rademaker pleit voor invoeren Schoolcops, na landelijk aangenomen motie.

Onlangs overleed een veertienjarige scholier door mesgeweld in Hoorn. De zoveelste. De verdachte is een jongen van zestien. In Haarlem neemt het messenbezit onder jongeren al jaren schrikbarend toe. Over de toename van steekgeweld in Nederland maakt de politie zich grote zorgen, vooral over de jeugdigheid van de daders.

Alarmbellen moeten afgaan
Cijfers van de politie tonen aan dat het aantal twaalf- tot en met zeventienjarigen dat betrokken is bij een ernstig of fataal geweldsdelict met een steekwapen de afgelopen jaren flink is toegenomen. Eerder al bleek uit cijfers van de Inspectie van het Onderwijs dat de omvang van wapenbezit op scholen enorm is gestegen en dat er steeds meer leerlingen worden geschorst of van school gestuurd worden vanwege wapenbezit.

“Deze tendens moet toch alle alarmbellen doen laten afgaan? Onze jeugd loopt steeds vaker met een wapen. Daar moet eindelijk kordaat tegen worden opgetreden. Er moet nu snel beter beleid komen om het messenbezit de kop in te drukken”, aldus Rademaker. Het BVNL-tienpuntenplan zal het toenemende wapen/messenbezit tegengaan. In de Tweede Kamer kreeg het voorstel deze week een meerderheid. 

Het BVNL-raadslid pleit onder andere voor het invoeren van Schoolcops, een brigade van politieagenten die scholen onaangekondigd komen controleren op wapen- en drugsbezit. “Goede scholen zijn veilige scholen, waarbij de school een veilige omgeving is voor zowel leerlingen als docenten. Wapens moeten dus worden afgepakt. Onaangekondigd bezoek van Schoolcops die preventief fouilleren en met regelmaat de schoolkluisjes en tassen doorzoeken zal bij daar zeker bij helpen”, denkt Rademaker, die ook een verplichte meldings- en registratieplicht voor scholen wil voor geweldsdelicten, ernstige bedreigingen, wapen en/of drugsbezit.

Ouders van minderjarige jongeren die niet meewerken aan het verbeteren van het gedrag van hun kind moeten, naar Rotterdams voorbeeld, worden beboet. “De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb heeft in 2020 voorgesteld dat ouders van minderjarige jongeren die voor de tweede keer worden opgepakt met een mes op zak, een boete moeten betalen van 2500 euro. Inmiddels zijn de eerste boetes in de Maasstad uitgedeeld. Dat moet ook Haarlems beleid worden”, aldus Rademaker, die de burgemeester daarnaast vraagt om naast de door de rechter opgelegde straffen ook de mogelijkheden te onderzoeken om wapen dragende jongeren kaal te plukken. “Hun foute gedrag aanpakken door hun statussymbolen, zoals hun scooter of dure kleding, af te pakken zal afschrikwekkend werken voor henzelf, maar zeker ook richting hun leeftijdsgenoten.”

Aanpakken geweld verheerlijkende drillrappers
Drillraps, waarbij geweld met grote machetes en machinepistolen op social media wordt verheerlijkt, is al lange tijd een punt van zorg. Oorlogen tussen drillrapgroepen leiden steeds vaker tot dodelijke slachtoffers. Het fenomeen breidt zich steeds verder uit over Haarlem. Om verder drillgeweld in de kiem te smoren monitort de politie in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam de drillmuziek en de bijbehorende straatcultuur. BVNL wil dit ook in Haarlem en wil dat er wordt doorgepakt bij de bestrijding van drillrap.

Rademaker: “Want ondanks het feit dat de vrijheid van meningsuiting een groot goed is, zouden rappers die oproepen tot geweld direct strafrechtelijk strafrechtelijk moeten worden vervolgd.” BVNL Haarlem wil ook een zwarte lijst om optredens in tv- en radioprogramma’s voor geweld verheerlijkende drillrappers onmogelijk te maken. Tenslotte vindt BVNL dat bij de aanpak van geweld verheerlijkende drillrap social mediagiganten, zoals Instagram, YouTube en Snapchat, moeten worden verplicht om drillrapvideo’s die oproepen tot geweld te blokkeren. “Bij weigering moet bezien worden welke maatregelen de overheid tegen deze social mediagiganten kan ondernemen.”

Preventieve maatregelen
BVNL Haarlem zet ook in op preventieve maatregelen om het toenemende messenbezit onder jongeren tegen te gaan. “Breng jongeren aan het verstand dat het niet stoer is om een wapen te dragen en dat de kans dat je slachtoffer wordt bij het dragen van wapens juist groeit. Er moeten voorlichtingslessen komen op alle scholen, waarbij ervaringsdeskundigen bijvoorbeeld gastlessen komen geven. Te beginnen op scholen waarbij de kans op wapenbezit onder leerlingen groot is.” Rademaker pleit voor een publiekscampagne in combinatie met nieuwe wapeninleveracties. Hij wil ook zicht krijgen op de groep wapen dragende jongeren. “Een goede risicosignalering is belangrijk om vroeg in te kunnen grijpen om steekincidenten te verminderen. Hierbij is betere samenwerking nodig tussen o.a. politie, scholen, het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdreclassering en Jeugdzorg. In een vroeg stadium inzetten op effectieve opvoedingsondersteuning, kan een hoop ellende voorkomen.”

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.