Petitie: Erkenning van de diagnose post-vaccinaal syndroom (post-vax) met dezelfde rechten op behandelingen, medicatie en onderzoek als bij post-covid patiënten.

Wij, patiënten met post-vaccinaal syndroom en bezorgde burgers van Nederland,

  • constateren dat er een grote en groeiende groep mensen is die kampt met ernstige en/of langdurige bijwerkingen na coronavaccinatie;
  • constateren dat slechts 10% van de werkelijke bijwerkingen gemeld wordt en het aantal meldingen al 16 keer hoger ligt dan het Lareb had verwacht;
  • constateren dat dit betekent dat er duizenden mensen in Nederland lijden aan post vaccinaal syndroom;
  • constateren dat voor deze groep patiënten geen erkenning, hulp en vergoeding van zorg is, terwijl de gevolgen voor hun dagelijks functioneren en de kwaliteit van leven enorm zijn;

 

  • Roepen de Tweede Kamer op om de diagnose post-vaccinaal syndroom officieel te erkennen en patiënten dezelfde rechten, hulp, behandelingen, onderzoek,medicatie en vergoedingen toe te kennen als post-covid patiënten.

"*" geeft vereiste velden aan

*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Meer informatie:

In 2021 startte de Nederlandse overheid met het vaccineren van de bevolking tegen het SARS-COV-2 virus. Vele mensen hebben zich laten vaccineren om zichzelf en anderen te beschermen tegen Covid-19 en om weer deel te kunnen nemen aan het openbare leven. Helaas hebben de coronavaccins voor een onbekend aantal mensen ernstige gevolgen gehad. Zij kampen met verschillende klachten, zoals neurologische klachten, hersenmist, spasmen, fasciculaties, spraakstoornissen, cognitieve problemen, geheugenproblemen, chronische pijn, krachtverlies, benauwdheid, vermoeidheid, gevoelsstoornissen, spierpijn, krampen, hartsteken, zichtverlies, gehoorverlies, uitval, menstruatiestoornissen, incontinentie, darmklachten, verlies van geur en smaak, spiertrekkingen, concentratieproblemen en bradyfrenie. Deze gezondheidsproblemen hebben grote gevolgen voor de kwaliteit van leven van deze mensen.

Ondanks de aanbeveling die het Lareb in 2022 en 2024 deed voor meer onderzoek naar Long Covid klachten na de coronavaccinatie, ook wel post-vaccinaal syndroom of post-vax genoemd, is er nog geen erkenning, geen hulp, geen onderzoek en geen behandeltraject. Ook Yale deed onderzoek naar postvaccinaal syndroom en concludeerde in een preprint dat klinisch en medisch onderzoek nodig is voor meer inzicht in preventie, medicatie en behandelingen (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10659483/).

In afwachting van dit onderzoek is het van groot belang dat slachtoffers van vaccinatieschade geholpen worden, aangezien zij op dit moment geen officiële diagnose en dus geen medische hulp, behandelingen of medicatie vergoed krijgendoor de zorgverzekering.
Gezien de grote overeenkomsten met post-covid roepen wij de Nederlandse overheid op om de diagnose postvaccinaal syndroom te erkennen en patiënten dezelfde rechten, hulp, behandelingen, onderzoek en medicatie toe te kennen als post-covid patiënten.
Het is van belang hier een officiële separate diagnose voor te maken zodat het door Lareb geadviseerde vervolgonderzoekmet de juiste doelgroep kan plaatsvinden. Daarbij is de internationale organisatie React19 met een groot wetenschappelijk onderzoek bezig inzake behandelmethodes voor post-vax patienten. Als uit dit onderzoek mocht blijken dat voor post vax patiënten andere behandelmethodesefficiënter blijken, dan kunnen op termijn de vergoede behandelingen, medicatie en preventie beter gedifferentieerd worden voor post-vax patiënten.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.