BVNL pleit voor afschaffing van erf- en schenkbelasting

Erf- en Schenkbelasting is oneerlijk en onrechtvaardig en moet direct worden afgeschaft. Het gaat hier over geld waarover al vele malen belasting is betaald en dat gewoon belastingvrij moet kunnen worden geschonken of geërfd. Daardoor kunnen ouders hun kinderen helpen op de woningmarkt en kunnen familiebedrijven veel makkelijker overgaan naar de volgende generatie. Zo zetten we Nederland in beweging en de economie in versnelling.

Naast het afschaffen van erf- en schenkbelasting wil BVNL nog veel meer belastingen verlagen of vereenvoudigen. De stapeling van belastingen is een vorm van diefstal door de overheid. BVNL wil dat hardwerkende mensen niet als citroenen worden uitgeknepen door de overheid en door banken worden behandeld als criminelen. Burgers en bedrijven moeten zelf kunnen beschikken over hun geld, zodat ze zelf kunnen beslissen waar ze het aan uitgeven. 

Het toeslagenstelsel leidt tot grote problemen en hier moet snel een oplossing voor worden gevonden. Het zinloos en nodeloos ingewikkeld rondpompen van geld moet stoppen. Bovendien moet de armoedeval worden opgelost. Mensen die werken moeten substantieel meer geld verdienen dan mensen die niets doen. De belastingen moeten fors worden verlaagd en dat kan door substantieel te snijden in het overheidsapparaat. 30 Procent minder Rijksambtenaren, minder regels en lagere belastingen. 

DAAROM WILLEN WIJ:

 • De BTW op groente en fruit gaat naar 0%. 
 • Het toeslagenstelsel afschaffen waardoor de belastingdienst weer gewoon een organisatie wordt die belastingen int en geen uitkeringsorganisatie meer zal zijn. 
 • Invoeren van een vlaktaks met een vast percentage van circa 20% en een belastingvrije voet van circa € 20.000,-. 
 • De erf- en schenkbelasting afschaffen zodat onder andere familiebedrijven zonder problemen aan de volgende generatie kunnen worden overgedragen en ouders hun kinderen kunnen helpen op de arbeisdmarkt. 
 • De belastingvrije voet verhogen, zodat werken weer gaat lonen. 
 • De Wet Hillen weer invoeren zodat mensen die hun huis hebben afbetaald geen Eigen Woningforfait meer hoeven te betalen. 
 • Het tarief voor het eigenwoningforfait wordt voor iedereen gelijk. De “villataks” vervalt in elk geval. Bij voorkeur vervalt het eigenwoningforfait geheel. Het eigen huis moet ook financieel een veilige haven zijn en geen melkkoe van de overheid. 
 • De OZB omzetten naar een “ingezetenenheffing”, zodat zowel eigenaren als huurders meebetalen aan de voorzieningen in een gemeente.
 • De Wet Excessief Lenen komt te vervallen. Lenen van de eigen BV wordt weer toegestaan. 
 • De eerste schijf voor de inkomstenbelasting maken we langer, namelijk tot € 80.000,- per jaar. Bovendien verlagen we het tarief van de eerste schijf naar 35%. 
 • De energiebelastingen worden minimaal verlaagd naar het EU- gemiddelde, maar bij voorkeur nog lager of zelfs helemaal afgeschaft. 
 • Box 3 belasting wordt betaald over de gerealiseerde winst in box 3 en er komt geen vermogensaanwasbelasting in box 3. 
 • De aanpassing van de leegwaarderatio wordt teruggedraaid. 
 • De earningsstrippingmaatregel waarbij de aanpassing van de renteaftrek per 1 januari 2025 wordt beperkt tot 20% van de winst gaat niet door. In elk geval blijft het drempelbedrag van € 1.000.000,- voor alle ondernemingen in stand. 
 • Het verschil tussen een uitkering en een baan moet fors worden vergroot. Werken moet weer lonen. 
 • De deeltijdmalus moet worden opgeheven zodat méér werken weer lonend wordt. Dat doen we door overwerk en meerwerk niet meer in het hoogste belastingtarief te belasten, maar tegen een normaal tarief, zodat het aantrekkelijk wordt om over te werken, of in het weekend of op feestdagen te werken. 
 • Er wordt een einde gemaakt aan het gebruik van fondsen, zoals het stikstoffonds en het klimaatfonds. Alle bedragen moeten gewoon via de rijksbegroting lopen en onderworpen zijn aan parlementaire controle. 
 • Er wordt een einde gemaakt aan het erfpachtsyteem dat door de overheid wordt gehanteerd. Dit is een onnodig verdienmodel waardoor eigenaren in de problemen komen doordat gemeentebesturen exorbitante verhogingen van de erfpachtcanon door kunnen voeren. 
 • De garantie dat cash geld beschikbaar blijft. Contant geld moet gepind kunnen worden en er moet overal mee betaald kunnen worden. Er komt geen Central Bank Digital Currency (CBDC). 

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.