Verduurzaam leefomgeving en milieu met inzet van de juiste technieken

‘Er kan nog meer bij’, lijkt het credo van het kabinet als het gaat om het klimaat. De klimaatbrigade is als rupsje Nooitgenoeg, wiens honger nooit gestild wordt. BVNL wil niet ongelimiteerd met geld blijven smijten voor het klimaat. Wij moeten inzetten op de juiste technieken. Alleen daarmee maken we ons milieu en onze leefomgeving toekomstbestendig.

Opgejut door EU-bobo’s
Het is tijd voor klimaatrealisme. Ondanks de miljarden die het kabinet uitgeeft aan het klimaat, worden de doelen nooit gehaald. Desondanks worden het beleid en de investeringen alleen maar geïntensiveerd. De logica is ver te zoeken, maar de minister laat zich opjutten door EU-bobo’s die steeds maar weer zwaardere doelstellingen willen opnemen. 

Bovendien gaat al dat geld ook nog eens naar de verkeerde zaken. Rond 2030 voor 21GW aan windturbines op de Noordzee hebben gaat ten koste van vissers en het effect op de natuur is onduidelijk. Op het land zit al helemaal niemand erop te wachten en zijn ze schadelijk voor mens, dier en milieu. En waarom subsidieert het kabinet CCS en zonne-akkers, wat ook al niet duurzaam is? Ondertussen legt het bizarre stikstofbeleid verduurzamingsprojecten juist stil.

Toekomstbestendig en echt duurzaam
Tijdens het debat over de Klimaat- en Energieverkenning en de Klimaatnota benadrukt BVNL het belang van verduurzaming, maar wel door in te zetten op de juiste technieken. Bijvoorbeeld met kernenergie, waterstof en lokaal opgewekte energie door geothermie, restwarmte en zon op daken. En, natuurlijk, moet er nog steeds volop ruimte zijn voor aardgas uit Groningen. Dat is toekomstbesteding, echt duurzaam klimaatbeleid, in het belang van Nederland.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.