Toondoof kabinet leert niets van gefaald Groningenbeleid

Wybren van Haga: “Het sluiten van het Groninger gasveld is een financieel drama en een politieke blunder.”

Het open houden van het Groninger gasveld is noodzakelijk voor onze energievoorziening. Ondanks hoge energieprijzen en een sluimerende oorlog in Oekraïne blijft dit kabinet volharden in haar kapitale blunder om gaswinning uit Groningen in 2024 terug te brengen tot nul. Niet alleen is deze blunder economisch rampzalig en strategisch toondoof, het is gebaseerd op eerdere fouten van vorige kabinetten.

Groningers fors compenseren
Naast het feit dat de inkomsten toentertijd niet verstandig in een fonds zijn geïnvesteerd, zijn ook de Groningers die lijden onder aardbevingen tot op de dag van vandaag niet gecompenseerd. Wybren van Haga: “Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Het is nog niet te laat. Het is technisch mogelijk om de resterende 450 miljard m3, dat is ongeveer 1000 miljard euro aan gas, veilig te produceren.” De overheid heeft dan genoeg financiële middelen voor een ruime compensatieregeling.

Energiesoevereiniteit
Voor BVNL staat energiesoevereiniteit voorop. Daarom is het belangrijk om ook andere duurzame energiebronnen te gebruiken. Het besluit van het kabinet om aan te vangen met de uitrol van geothermie steunen wij dan ook van harte. Daarbij moeten we zo snel mogelijk inzetten op kernenergie en zon op daken voor een volledige, onafhankelijke energiemix. In het belang van Nederland.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.