Produceer veilig gas uit eigen bodem en win vertrouwen Groningers terug

Het is meer dan ooit belangrijk om grotendeels in onze eigen energiebehoefte te voorzien. Aan de gastekorten kunnen wij zelf iets doen, door onze eigen bodem aan te spreken. Dat kan veilig en verantwoord. Drastische maatregelen nemen en de productie stoppen is onverantwoord.

Staat als schuldige voor Gronings leed
De parlementaire enquĂȘte aardgaswinning Groningen is in volle gang. Het wordt in de verhoren pijnlijk duidelijk dat de Staat een grote schuld heeft aan het leed dat de Groningers is aangedaan. Het is aan ons om het vertrouwen terug te winnen. Wij kunnen de Groningers helpen door op een veilig niveau door te produceren en hen daarvan te laten profiteren. De gaswinning stoppen is, gezien de wereldwijde ontwikkelingen op de gasmarkt, onverstandig. Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen diende BVNL een motie in om de Groningers een stem te geven, door middel van een referendum.

Versterkingsoperatie
Gasunie Transport Services geeft aan dat de kans aanwezig is dat wij volgend jaar een miljard kuub extra uit het Groningerveld moeten produceren. Bovenop de 2,8 miljard kuub die nu gepland staat. Bijvoorbeeld als wij minder gas besparen dan gedacht. BVNL pleit ervoor die keuze nu alvast te maken, zodat de Groningers daarover duidelijkheid hebben. In de tussentijd moet er vol worden ingezet op de versterkingsoperatie.

BVNL wil verder werk maken van gaswinning uit de kleinere velden op ons land en in de zee. Daarmee vergroten wij onze leveringszekerheid. Dit vraagt om een versnelling in de procedures, een betere informatievoorziening en het tegengaan van bureaucratie in de vergunningsprocedure.

Laten wij gaan voor stabiele en bovenal verstandige keuzes voor onze energievoorziening. Het gebruiken van het Groningerveld moet op z’n minst weer bespreekbaar worden gemaakt. Daarmee bieden wij de moeilijke winter die ons te wachten staat het hoofd.

Ben jij al lid van BVNL?

Door lid te worden van BVNL profiteer jij van allerlei voordelen.